EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
 
 

Knjige 

BITI KAO RIJEKA Autor:Paulo Koeljo
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.00 €
Sa popustom: 4.50 €
    Biti kao rijeka je zbirka neobi?nih razmi�ljanja jednog od najmo?nijih pripovijeda?a na svijetu, Paula Koelja. U ovoj sna�noj zbirci pripovijedaka, proznih crtica i misli, Koeljo, autor Alhemi?ara, nudi svoje sasvim li?ne uvide u �iroki spektar tema od strelja�tva i muzike do elegancije,od ...
POSLIJE KIŠE Autor:Rade Å erbedžija
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:10.00 €
Sa popustom: 9.00 €
    �Otkako je komunizam po?eo umirati po cijelom svijetu, u meni se po?eo sve vi�e buditi, pa premda odavno ve? ne pripadam ni jednoj organiziranoj komunisti?koj partiji, osje?am da moje ljevi?arstvo svakim danom raste", pi�e �erbed�ija na po?etku ove knjige idu?i uz nos, tako se ka�e, vrem ...
PORIJEKLO Autor:Den Braun
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.00 €
Sa popustom: 7.20 €
    Bilbao, �panija Robert Langdon, harvardski profesor simbologije i religijske ikonologije, pristi�e u ultramoderni Gugenhajm muzej u Bilbau da bi prisustvovao izuzetnom doga?aju � predstavljanju otkri?a koje ?e zauvijek izmijeniti tok nau?nog razvoja. Doma?in ovog doga?aja je ?etrdesetogodi ...
ČOVEK I NJEGOVI SIMBOLI Autor:Karl Gustav Jung
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:20.00 €
Sa popustom: 18.00 €
    Da nije bilo jednog sna, ova knjiga nikada ne bi bila napisana. Taj san, koji opisuje D ...
MI Autor:Jevgenij Zamjatin
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.40 €
Sa popustom: 6.66 €
    Mi je pri?a o minuciozno organizovanom dru ...
TIHI DON IV Autor:Mihail Aleksandrovič Å olohov
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:10.00 €
Sa popustom: 9.00 €
    Ovo monumentalno djelo Mihaila Šolohova prikazuje rusko dru ...
TIHI DON III Autor:Mihail Aleksandrovič Å olohov
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:10.00 €
Sa popustom: 9.00 €
    Ovo monumentalno djelo Mihaila Šolohova prikazuje rusko dru ...
TIHI DON II Autor:Mihail Aleksandrovič Å olohov
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:10.00 €
Sa popustom: 9.00 €
    Ovo monumentalno djelo Mihaila Šolohova prikazuje rusko dru ...
TIHI DON I Autor:Mihail Aleksandrovič Å olohov
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:10.00 €
Sa popustom: 9.00 €
    Ovo monumentalno djelo Mihaila Šolohova prikazuje rusko dru ...
SMRT SMAIL-AGE ?ENGI?A Autor:Ivan Mažuranić
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.00 €
Sa popustom: 4.50 €
    U ovom su epskom Ma ...
KRALJEVSKO VISO?ANSTVO Autor:Tomas Man
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:10.00 €
Sa popustom: 9.00 €
    Ova ironi?na satira Tomasa Mana nudi ingeniozan portret oko ...
LOTA U VAJMARU Autor:Tomas Man
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:10.00 €
Sa popustom: 9.00 €
    Tomas Man je, fasciniran samim konceptom genijalnosti i bogatstvom njema?ke kulture, prona ...

<< 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>