EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
 
 

Knjige 

PRVI PUT S OCEM NA JUTRENJE I DRUGE PRIPOVETKE Autor:Laza K. Lazarević
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.00 €
Sa popustom: 6.30 €
    Laza Lazarevi?, jedan od najistaknutijih predstavnika srpskog realizma, ?esto se uzima kao utemeljitelj tradicije psiholo ...
JAZAVAC PRED SUDOM I DRUGE PRIPOVETKE Autor:Petar Kočić
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.00 €
Sa popustom: 5.40 €
    Ovo svoje najpoznatije djelo Petar Ko?i? je, prema svjedo?enju svog prijatelja Sime Erakovi?a, napisao za jednu no?. „Bio je vedar. Uhvatio je Erakovi?a za ruku, sme ...
PSI RATA Autor:Frederik Forsajt
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.00 €
Sa popustom: 7.20 €
    ...
IZABRANIK Autor:Tomas Man
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:9.50 €
Sa popustom: 8.55 €
    Prvi put objavljen 1951. godine, Izabranik predstavlja literarno istra ...
62/MODEL ZA SASTAVLJANJE Autor:Hulio Kortasar
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:9.80 €
Sa popustom: 8.82 €
    Ovaj roman jednog od najzna?ajnijih pisaca latinoameri?kog buma, Hulija Kortasara, mo ...
KLEA - ALEKSANDRIJSKI KVARTET Autor:Lorens Derel
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.80 €
Sa popustom: 7.92 €
    Klea je veli?anstvena zavr ...
MAUNTOLIV - ALEKSANDRIJSKI KVARTET Autor:Lorens Darel
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.80 €
Sa popustom: 7.92 €
    Intrige Justine i Baltazara se umno ...
BALTAZAR - ALEKSANDRIJSKI KVARTET Autor:Lorens Darel
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.80 €
Sa popustom: 7.92 €
    Baltazar, druga knjiga Darelove romaneskne serije Aleksandrijskog kvarteta, predstavlja o?aravaju?e i uznemiruju?e delo. Kada se ?italac jednom probije kroz fascinantnu, blistavu povr ...
JUSTINA - ALEKSANDRIJSKI KVARTET Autor:Lorens Darel
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.80 €
Sa popustom: 7.92 €
    U Aleksandrijskom kvartetu, Darel je stvorio ?itav jedan svet pro ...
VRLI NOVI SVET Autor:Oldos Haksli
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.40 €
Sa popustom: 6.66 €
    Ovo izuzetno va ...
DIPLOMATIJA Autor:Henri Kisindžer
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:29.00 €
Sa popustom: 26.10 €
    Ova knjiga predstavlja briljantnu istoriju diplomatije datu u brzim, ...
POREME?AJ Autor:Aleksandar Bečanović
Izdavač: Nova knjiga
    RASPRODATO « U Poreme?aju, novom romanu Aleksandra Be?anovi?a, na naro?ito skladan na?in se spajaju tri magistralna pravca knji ...

<< 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>