EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
 
 

Knjige 

MOLITVA MORU Autor:Haled Hoseini
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:3.90 €
Sa popustom: 3.51 €
    Priča svom sinu o dugom letu njegovog detinjstva, seća se kuće svog oca u Siriji, njihanja maslina na vetru, meketanja majčinih koza, zveketa lonaca i �erpi. Seća se i �ivahnog grada Homsa, prepunih ulica, d�amije i velike pijace iz vremena pre nego �to je nebo počelo da bljuje bombe, ...
SUNCE I NJEGOVO CVIJEĆE Autor:Rupi Kaur
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.00 €
Sa popustom: 7.20 €
    ...
DOBITNICI Autor:Hulio Kortasar
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:11.80 €
Sa popustom: 10.62 €
    Ovaj roman, objavljen 1960. godine, prije kolice, dokaz je velikog talenta Hulija Kortasara. Bio je to njegov drugi roman, ali je objavljen prvi. Dobitnici nagrada znaju samo da su na lutriji dobili putovanje, ali ne znaju gdje, niti kojim brodom će otputovati. Sastaju se u baru "London", n ...
OPERACIJA ŠAKAL Autor:Frederik Forsajt
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.80 €
Sa popustom: 7.02 €
    Ovo je najbolji Forsajtov roman jer je nesumnjivo najintrigantniji. Roman pun izazova, izvrsnih likova i napetih momenata koji vas dr�e bez daha do kraja romana. Pratimo puteve glavnog lika �akala, engleza i internacionalnog ubicu koga je pobunjenička organizacija unajmila da ubije francuskog p ...
PJEŠČANIK Autor:Danilo Ki�
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:10.00 €
Sa popustom: 9.00 €
    U Ranim jadima, taj svijet je viđen očima djeteta: u romanu Ba�ta, pepeo, pogled se �iri kroz pripovjedačev pogled: u Pje�čaniku, obojica nestaju, i pripovedanje te�i ka gotovo bo�anskoj objektivnosti. Iako zasnovane na do�ivljenom, te knjige su prepune dokumentarnih elemenata. Posle ...
GROBNICA ZA BORISA DAVIDOVIČA Autor:Danilo Ki�
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.00 €
Sa popustom: 7.20 €
    Najpoznatija Ki�ova knjiga novela. Objavljena prvi put 1976. godine, Grobnica za Borisa Davidoviča je prevedena na sve veće svetske jezike, a o njoj su pisali neki od najpoznatijih svetskih pisaca druge polovine XX veka, poput Josifa Brodskog, Milana Kundere, Đerđa Konrada, Petera Esterhazija ...
PSALAM 44 Autor:Danilo Ki�
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.00 €
Sa popustom: 7.20 €
    Zajedno s Mansardom, prvi roman Danila Ki�a. Velika povest o logorima Drugog svetskog rata. Uzbudljiva priča o objavi istorije u običnom �ivotu i o ljudskoj sudbini u vremenima istorije. Knjiga iz koje su proistekla druga velika dela ovog modernog klasika srpske knji�evnosti: Pe�čanik, ...
MANSARDA Autor:Danilo Ki�
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.00 €
Sa popustom: 7.20 €
    Prvi roman Danila Ki�a. Knjiga u kojoj su sadr�ane i najavljene velike teme Ki�ove knji�evnosti. ...
ENCIKLOPEDIJA MRTVIH Autor:Danilo Ki�
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.00 €
Sa popustom: 7.20 €
    To je knjiga o ljubavi i smrti, i usudio bih se da ka�em da se pa�ljivijim čitanjem mo�e otkriti da su eros i tanatos, kao teme, koje se povlače kroz sve moje knjige, ovde do�li do nekog punijeg izraza. Mislim da je to osnovna stvar koju bih mogao reći o značenju Enciklopedije. ...
LAUTA I OŽILJCI Autor:Danilo Ki�
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.00 €
Sa popustom: 7.20 €
    Knjiga Lauta i o�iljci donosi Ki�ove priče iz zaostav�tine, većinom nastale u slično ili isto vreme kada su pisane i priče iz knjige Enciklopedija mrtvih. Utoliko se mo�e reći da priče iz knjige Lauta i o�iljci predstavljaju poslednji okretaj zavrtnja u neuporedivoj stvaralačkoj ra ...
MERI POPINS Autor:P.L. Traves
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.00 €
Sa popustom: 6.30 €
    ...
ČEKAJUĆI GODOA Autor:SAMJUEL BEKET
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.50 €
Sa popustom: 6.75 €
    Jedan od najuticajnijih dramskih tekstova XX vijeka, Čekajući Godoa, je bila prva Beketova profesionalno postavljena drama. Premijerno je izvedena u Parizu, 1953. godine u malom pozoritu Babilon, i od tada se smatra temeljnim djelom savremenog teatra. Dva mukarca, naizgled beskućnik ...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>