EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
 
 

Knjige 

DABLINCI Autor:Džejms Džojs
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:18.00 KM
Sa popustom: 16.20 KM
    ...
HRONIKA MEHANI?KE PTICE Autor:Haruki Murakami
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:25.00 KM
Sa popustom: 22.50 KM
    Hronika mehani?ke ptice jeste hronika ljubavi, ali i istorija apsurda, nastala na prepletu iskustva evropske umjetnosti i japanske svakida�njice. Proza koja lebdi u procjepu izmedju monolitne realnosti i magi?ne nemogu?nosti, nemilosrdno preispitivanje intime i istorije. Samoironi?ni spis postmode ...
SIN Autor:Alehandro Palomas
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:14.20 KM
Sa popustom: 12.78 KM
    Za Giljea njegova u?iteljica ka ...
DJEVOJKA I NO? Autor:Gijom Muso
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:12.00 KM
Sa popustom: 10.80 KM
    Presti�na �kola okovana snegom. Troje prijatelja koje povezuje mra?na tajna. Devojka koju je odnela no?. Azurna obala, zima 1992. U ledenoj no?i, dok je krug gimnazije paralisan sne�nom olujom, devetnaestogodi�nja Venka Rokvel, jedna od najpametnijih u?enica zavr�ne godine, be�i sa ...
MOLITVA MORU Autor:Haled Hoseini
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.80 KM
Sa popustom: 7.02 KM
    Pri?a svom sinu o dugom letu njegovog detinjstva, se?a se ku?e svog oca u Siriji, njihanja maslina na vetru, meketanja maj?inih koza, zveketa lonaca i �erpi. Se?a se i �ivahnog grada Homsa, prepunih ulica, d�amije i velike pijace iz vremena pre nego �to je nebo po?elo da bljuje bombe, pre ne ...
SUNCE I NJEGOVO CVIJE?E Autor:Rupi Kaur
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:16.00 KM
Sa popustom: 14.40 KM
    ...
DOBITNICI Autor:Hulio Kortasar
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:23.60 KM
Sa popustom: 21.24 KM
    Ovaj roman, objavljen 1960. godine, prije ...
OPERACIJA ŠAKAL Autor:Frederik Forsajt
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:15.60 KM
Sa popustom: 14.04 KM
    Ovo je najbolji Forsajtov roman jer je nesumnjivo najintrigantniji. Roman pun izazova, izvrsnih likova i napetih momenata koji vas dr�e bez daha do kraja romana. Pratimo puteve glavnog lika �akala, engleza i internacionalnog ubicu koga je pobunjeni?ka organizacija unajmila da ubije francuskog pr ...
PJEŠ?ANIK Autor:Danilo Kiš
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:20.00 KM
Sa popustom: 18.00 KM
    U Ranim jadima, taj svijet je vi?en o?ima djeteta: u romanu Ba ...
GROBNICA ZA BORISA DAVIDOVI?A Autor:Danilo Kiš
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:16.00 KM
Sa popustom: 14.40 KM
    Najpoznatija Ki ...
PSALAM 44 Autor:Danilo Kiš
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:16.00 KM
Sa popustom: 14.40 KM
    Zajedno s Mansardom, prvi roman Danila Ki ...
MANSARDA Autor:Danilo Kiš
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:16.00 KM
Sa popustom: 14.40 KM
    Prvi roman Danila Ki ...

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>