EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
 
 

SFINGA 

ARCUEIL Autor:Aleksandar Bečanović
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.00 €
Sa popustom: 5.40 €
    Be?anovi?ev roman Arcueil je pri?a o „bo ...
PREVLAKA JAJA CRVENE ?ARAPE BIJELI KRE? Autor:Nataša Nelević
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.00 €
Sa popustom: 5.40 €
    Drame Nata ...
ČOVJEK KOJI NIJE MOGAO DA UMRE Autor:Milorad Milunović
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.00 €
Sa popustom: 5.40 €
    Milunovićeve pripovijetke predstavljaju originalno nadovezivanje na senzibilitet pisaca crnogorskog realizma. Autor evocira zdru ...
ATAKAMA Autor:Nikola Nikolić
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.00 €
Sa popustom: 5.40 €
    Pri?e Nikole Nikoli?a su okrenute stvarnosti iz koje fikcija crpi svu svoju snagu; one se klone suvi�nosti i pretjerivanja, a njihov izraz te�i sa�imanju i jezgrovitosti. Nikoli? svakom elementu pri?e daje na zna?aju, zato je va�no ?itati njegove pri?e dubinski i izme?u redova, kako bi se ot ...
A ONDA JE BO Autor:Marina Vujčić
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.80 €
Sa popustom: 6.12 €
    Odlo ...
ŠUMSKI DUH Autor:Goran Samardžić
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.80 €
Sa popustom: 6.12 €
    Prvi roman Gorana Samard ...
CRNOGORSKI ROMAN Autor:Đuro Radosavović
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.90 €
Sa popustom: 6.21 €
    Crnogorski roman je pri?a o generaciji rastrgnutoj izme?u tradicije i tranzicije, dru ...
MASALAI Autor:Ognjen Spahić
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:9.80 €
Sa popustom: 8.82 €
    Ja sam pisac. Imam trideset ...
BOG U BOCI Autor:Nikola Malović
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.80 €
Sa popustom: 6.12 €
    Igra riječima u naslovu nove knjige najnagrađivanijeg obalnog pisca, kazuje da je Bog zapravo u Boki. U najljep ...
?UDO U POSKOKOVOJ DRAGI Autor:Ante Tomić
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.80 €
Sa popustom: 6.12 €
    ?udo u Poskokovoj Dragi je ?etvrti i do sada najbolji roman iz majstorske radionice Ante Tomi?a. Pun urnebesnih dijaloga, neo?ekivanih preokreta i filmskih situacija, napisan zrelom spisateljskom rukom odli?nog poznavaoca ljudi o kojima pi ...
SARAJEVSKI MARLBORO Autor:Miljenko Jergović
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Sarajevski Marlboro je prva zbirka pripovjedaka ovog bosansko-hercegova?kog pisca koja mu je donijela popularnost na balkanskim prostorima, ali i me?unarodna priznanja. Obi?ni, mali ljudi, sa svojim ...
PUNA GLAVA RADOSTI Autor:Ognjen Spahić
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:9.80 €
Sa popustom: 8.82 €
    “Zidove moje lobanje ispunjavala je praznina tako da sam istog ?asa, nakon kratke misli o praznini, ?vrsto sklopio o?i i poku ...

<< 1 2 3 >>