EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
 
 

SVJETSKA KNJIŽEVNOST 

KOFER MOG OCA Autor:Orhan Pamuk
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:10.00 KM
Sa popustom: 9.00 KM
    „Dvije godine prije smrti, moj mi je otac dao mali kofer prepun njegovih rukopisa i svesaka." Orhan Pamuk je svoj govor prilikom dodjele Nobelove nagrade, decembra 2006. godine, naslovio kao „Kofer mog oca". Ovaj emotivni govor koji sumira trideset tri godine Pamukovog pisanja i knji ...
TIHI DON IV Autor:Mihail Aleksandrovič Å olohov
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:20.00 KM
Sa popustom: 18.00 KM
    Ovo monumentalno djelo Mihaila Šolohova prikazuje rusko dru ...
TIHI DON III Autor:Mihail Aleksandrovič Å olohov
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:20.00 KM
Sa popustom: 18.00 KM
    Ovo monumentalno djelo Mihaila Šolohova prikazuje rusko dru ...
TIHI DON II Autor:Mihail Aleksandrovič Å olohov
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:20.00 KM
Sa popustom: 18.00 KM
    Ovo monumentalno djelo Mihaila Šolohova prikazuje rusko dru ...
IZABRANIK Autor:Tomas Man
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:19.00 KM
Sa popustom: 17.10 KM
    Prvi put objavljen 1951. godine, Izabranik predstavlja literarno istra ...
KLEA - ALEKSANDRIJSKI KVARTET Autor:Lorens Derel
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:17.60 KM
Sa popustom: 15.84 KM
    Klea je veli?anstvena zavr ...
MAUNTOLIV - ALEKSANDRIJSKI KVARTET Autor:Lorens Darel
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:17.60 KM
Sa popustom: 15.84 KM
    Intrige Justine i Baltazara se umno ...
BALTAZAR - ALEKSANDRIJSKI KVARTET Autor:Lorens Darel
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:17.60 KM
Sa popustom: 15.84 KM
    Baltazar, druga knjiga Darelove romaneskne serije Aleksandrijskog kvarteta, predstavlja o?aravaju?e i uznemiruju?e delo. Kada se ?italac jednom probije kroz fascinantnu, blistavu povr ...
JUSTINA - ALEKSANDRIJSKI KVARTET Autor:Lorens Darel
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:17.60 KM
Sa popustom: 15.84 KM
    U Aleksandrijskom kvartetu, Darel je stvorio ?itav jedan svet pro ...
BAUDOLINO Autor:Umberto Eko
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:19.60 KM
Sa popustom: 17.64 KM
    Aprila 1204. godine, Konstantinopolj, slavna prestonica Vizantije, oplja?kan je od strane vitezova ?etvrtog krsta ...
USPORAVANJE Autor:Milan Kundera
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:11.80 KM
Sa popustom: 10.62 KM
    Usporavanje, jedan od najzabavnijih Kunderinih romana, tako?e je i prvo djelo koje je ovaj pisac napisao na francuskom, svom usvojenom jeziku. Zavedeni ?e i za?arani ?italac pratiti put koji mu otkriva narator Usporavanja a koji vodi u jedno ljetnje ve?e u kojem se odvijaju dvije pri?e o zavo?enju ...
IDENTITET Autor:Milan Kundera
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:11.80 KM
Sa popustom: 10.62 KM
    Pomije ...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>