EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
 
 

SVJETSKA KNJIŽEVNOST 

ANA KARENJINA Autor:Lav Nikolajevič Tolstoj
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:9.80 €
Sa popustom: 8.82 €
    Ana Karenjina je klasi?na pri?a o ljubavi i preljubi, smje ...
FUKOOVO KLATNO Autor:Umberto Eko
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:12.60 €
Sa popustom: 11.34 €
    Tri milanska urednika iz zabave stvaraju Plan, odnosno sakupljaju misti?na znanja o povezanosti Vitezova Templara sa drugim okultnim grupama od drevnog do savremenog doba. Prave mapu na kojoj je ucrtana geografska ta?ka iz koje se sve sile na Zemlji mogu kontrolisati. ...
NJETO?KA NJEZVANOVA Autor:Fjodor Mihailovič Dostojevski
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.80 €
Sa popustom: 6.12 €
    Istorija relativno kratkog i tragi?nog ...
POHVALA POMAJCI Autor:Mario Vargas Ljosa
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.90 €
Sa popustom: 6.21 €
    Mario Vargas Ljosa ovim romanom uvodi ?itaoce u strastveni svijet porodi?nog ...
PANTALEON I POSJETITELJKE Autor:Mario Vargas Ljosa
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.60 €
Sa popustom: 7.74 €
    Mario Vargas Ljosa koristi ovu temu da istakne licimjerstvo uzornih institucija (vojske i crkve) i najstarijih profesija na svijetu. Vje?na diskusija izme?u istine i la ...
TRAVNI?KA HRONIKA Autor:Ivo Andrić
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.40 €
Sa popustom: 5.76 €
    "Travni?ka hronika" je istorijski roman koji je pisan za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ispripovijedan je u tre?em licu i sklopljen je od prologa, epiloga i 28 poglavlja. Hronika o Travniku je beletristi?ki sedmogodi ...
KRUG Autor:Meša Selimović
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.80 €
Sa popustom: 7.02 €
    "Do skora je ta ljubav bila radost i potreba oboma, tra ...
TIŠINE Autor:Meša Selimović
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.80 €
Sa popustom: 7.02 €
    "Ni za jednu ...
OSTRVO Autor:Meša Selimović
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.80 €
Sa popustom: 7.02 €
    "Svako doba je te ...
?AROBNI BREG II Autor:Tomas Man
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:9.80 €
Sa popustom: 8.82 €
    Jedno od najzna?ajnijih i najuticajnijih djela njema?ke knji ...
BUKA I BES Autor:Vilijam Fokner
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.80 €
Sa popustom: 7.92 €
    Ni�ta nije toliko karakteristi?no za Foknera koliko neprestano isku�avanje stvarala?ke snage suprotstavljene ote�avaju?im izborima koje je sam kreirao. Njegovo najve?e, najradikalnije i najzahtevnije djelo "Buka i bes" nastalo je u vrijeme dok je pisac jo� bio slabo poznat i u nov?anoj oskud ...
BELE NO?I Autor:Fjodor Mihajlovič Dostojevski
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:4.90 €
Sa popustom: 4.41 €
    Radnja romana se de ...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>