EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
 
 

SVJETSKA KNJIEVNOST 

STRANAC Autor:Alber Kami
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Prvi roman Albera Kamija, izdat 1942. Smatra se jednim od najznačajnijih romana francuske knjievnosti XX vijeka. On sadri jedan od najboljih prikaza apsurda kojim se Kami bavio, a mnogi ga smatraju njegovim najboljim djelom.Glavni lik romana je činovnik Merso kome su javili da mu je umrl ...
DISKRETNI HEROJ Autor:Mario Vargas Ljosa
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:9.60 €
Sa popustom: 8.64 €
    Melodrama, puna humora i razigranosti. Radnja romana smjetena je u dananjem Peruu. Priča paralelno prati ivote dvojice junaka, Ismaela i Felisita. Ismael je beskompromisni, bogati vlasnik osiguravajuće kuće u Limi. On priprema osvetu sinovima besposličara, koji su pokuavali d ...
DERVIŠ I SMRT Autor:Me�a Selimović
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.80 €
Sa popustom: 7.92 €
    Najčitanije djelo u knji�evnom stvarala�tvu Me�e Selimovića. Ovo je roman lika - od početka do kraja u sredi�tu je ličnost �ejha Ahmeda Nurudina, koji ispisuje svoj �ivotopis. Radnja romana se de�ava u vrijeme kada je Bosnom gospodarilo Otomansko carstvo. Ahmed Nurudin poku�ava d ...
LOVAC U �ITU Autor:D�erom Dejvid Selind�er
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.90 €
Sa popustom: 7.11 €
    Napisan 50-ih godina pro�loga vijeka, ova knjiga i dalje privlači tinejd�ere �irom svijeta. Roman govori o odrastanju jednog dječaka, o osjećaju izgubljenosti i nesigurnosti, koji svi tinejd�eri bar ponekad imaju. Holden Kolfild je �esnaestogodi�nji američki dječak koji je - po ko ...
O LJUBAVI I DRUGIM DEMONIMA Autor:Gabrijel Garsija Markes
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.90 €
Sa popustom: 7.11 €
    Dragulj svjetske knjievnosti i najljepi autorov doprinos junoameričkoj knjievnosti. Djevojčica umire. Kosa i dalje raste. Dvjestotinak godina kasnije, ispod poruene crkve raspliće se bakarna griva duga preko dvadeset metara i jedna priča o strasti i ljubavi. Priča jed ...
CRVENO I CRNO Autor:Anri Bejl Stendal
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:10.50 €
Sa popustom: 9.45 €
    Napisan 50-ih godina prologa vijeka, ova knjiga i dalje privlači tinejdere irom svijeta. Roman govori o odrastanju jednog dječaka, o osjećaju izgubljenosti i nesigurnosti, koji svi tinejderi bar ponekad imaju. Holden Kolfild je esnaestogodinji američki dječak koji je ...
PONIENI I UVREĐENI Autor:Fjodor Mihajlovič Dostojevski
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.50 €
Sa popustom: 6.75 €
    Prvi veliki roman u kome je Dostojevski počeo da istrauje neke teme ili likove koje će razvijati u svojim kasnijim djelima. Priča koja na realističan način govori o ljubavi, porodici i pratanju. Nataa naputa svoj dom i bjei sa Aljoom, sinom kneza Valkovskog. Svi je osu ...
DVOJNIK Autor:Fjodor Mihajlovič Dostojevski
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.30 €
Sa popustom: 5.67 €
    "Dvojnik" je drugi po redu roman Fjodora M. Dostojevskog. On se bavi unutranjom, psiholokom borbom glavnog lika, koji se konstantno susreće sa drugim čovjekom, fizički njemu identičnim, ali samouvjerenim, agresivnim, ekstravertnim, nekim ko ima apsolutno suprotne osobine od oni ...
BEDNI LJUDI Autor:Fjodor Mihajlovič Dostojevski
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.50 €
Sa popustom: 5.85 €
    Prvi roman Dostojevskog. Roman koji nastavlja tradiciju ruske knjievnosti istraujući duu "malog čovjeka", udubljujući se u njegov unutranji svijet. Ovo je i prvi roman u ruskoj knjievnosti gdje je "mali čovjek" progovorio sam za sebe. Roman je napisan u formi pisama i pred ...
PORTRET UMETNIKA U MLADOSTI Autor:Dems Dojs
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.50 €
Sa popustom: 6.75 €
    Jedan od najvanijih romana modernizma. Roman koji prati ivot Stefana Dedalusa, pičevog alterega. Kroz pet poglavlja, autor prikazuje pet perioda Stefanovog ivota, počevi od djetinjstva pa sve do nje- govog intelektualnog razvoja. Stefan je odrastao kao religiozan dječak i dje ...
LJUBAV U DOBA KOLERE Autor:Gabrijel Garsija Markes
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:10.20 €
Sa popustom: 9.18 €
    Roman istrauje problem romantične ljubavi, kako idealne, tako i neostvarene i stalno tjera čitaoca da preispituje stavove uvodeći elemente oprečne suvie jednostavnim sudovima. Centralne ličnosti ovog romana su Florentina Arize i Fermine Dazi. Ovo je priča o ljubavi k ...
PRAKO GROBLJE Autor:Umberto Eko
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:11.00 €
Sa popustom: 9.90 €
    Roman je napisan u formi feljtona kakvi su bili u modi u XIX vijeku. Osnovne teme romana su intriga i zavjera, a centralna priča je zapravo priča o tajnim spisima "Protokoli sionskih mudraca". Čitajući roman, prati se ivot izvhjesnog kapetana Simona Simoninija - vrhunskog falsif ...

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>