EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
 
 

SVJETSKA KNJIŽEVNOST 

PATRIJARHOVA JESEN Autor:Gabrijel Garsija Markes
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.80 €
Sa popustom: 7.92 €
    Markesovo remek-djelo Patrijarhova jesen je neka vrsta biografije latinoameri?kog diktatora koji se bli ...
?AROBNI BREG I Autor:Tomas Man
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:9.80 €
Sa popustom: 8.82 €
    Jedno od najzna?ajnijih i najuticajnijih djela njema?ke knji ...
BUDENBROKOVI Autor:Tomas Man
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:13.80 €
Sa popustom: 12.42 €
    Prvi roman Tomasa Mana i jedno od najzna?ajnijih djela njema?ke knji ...
DOKTOR Autor:Boris Pasternak
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:11.80 €
Sa popustom: 10.62 €
    "Doktor Živago", roman ruskog nobelovca Borisa Pasternaka, dugo je ?ekao da bude na pravi na?in plasiran ?itala?koj javnosti zbog sovjetske cenzure na osnovu navodne kritike staljinizma. Roman ima dva paralelna toka, li?ni i ljubavni plan na jednoj strani i dru ...
ZOVEM SE CRVENO Autor:Orhan Pamuk
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:9.60 €
Sa popustom: 8.64 €
    Ovaj istorijski roman prikazuje srednjovjekovnu Tursku iz sasvim novog ugla. U njemu ne?ete na?i istorijske ?injenice, ve? ?udesni svijet Orijenta sa njegovim bojama, njegovom umjetno ...
PUKOVNIKU NEMA KO DA PIŠE Autor:Gabrijel Garsija Markes
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.30 €
Sa popustom: 6.57 €
    "Jedan ostarjeli pukovnik neimenovanog mjesta na Karibima ima samo sje?anja i jednog izgladnjelog i usukanog pijetla. Pa ipak, ili upravo zbog toga, taj pijetao je predmet bezuslovne ljubavi svog vlasnika, ostarjelog pukovnika koji ne samo da nema ko da mu pi ...
SJE?ANJA NA MOJE TU�NE KURVE Autor:Gabrijel Garsija Markes
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.80 €
Sa popustom: 7.02 €
    "Sje?anja na moje tu ...
HRONIKA NAJAVLJENE SMRTI Autor:Gabrijel Garsija Markes
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.80 €
Sa popustom: 7.02 €
    Roman "Hronika najavljene smrti" kolumbijski nobelovac tematski je zasnovao na istinitom doga?aju. Ubistvo Santijaga Nasara vode?i je motiv koji sve elemente romana maestralno vezuje u jednu ?vrstu kompozicijsku cjelinu. U ovom Markesovom remek-djelu ostvareno je niz vrlo realisti?nih likova, su ...
OČI PLAVOG PSA Autor:Gabrijel Garsija Markes
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.80 €
Sa popustom: 7.02 €
    "Oči plavog psa" je prva zbirka priča Gabrijela Garsija Markesa, objavljena 1950. godine. Iako je rano pi ...
SMRT U VENECIJI Autor:Tomas Man
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.30 €
Sa popustom: 6.57 €
    Novela "Smrt u Veneciji" je djelo koje se svojim sadr ...
HADRIJANOVI MEMOARI Autor:Margerit Jursenar
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:9.80 €
Sa popustom: 8.82 €
    Pri?a o starcu koji se pred smrt prisje?a ...
ZABELE�KE IZ PODZEMLJA Autor:Fjodor Mihajlovič Dostojevski
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.50 €
Sa popustom: 5.85 €
    Ovo je prvi roman koji je Dostojevski napisao nakon devetogodi�njeg izgnanstva i predstavlja vrhunac pi�?eve analize ljudske psihe i unutra�njih konflikata. Roman govori o ?ovjekovom nesporazumu sa svijetom u kome se na�ao. Junak ovog romana je svjestan da je svojim umnim sposobnostima dalek ...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>