EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
 
 

Rezultat pretrage Alan i Barbara Piz

ZA Autor:Alan i Barbara Piz
Izdavač: Mono i Manjana
Cijena:6.10 €
Sa popustom: 5.49 €
    Za sve one koje zbunjuje suprotan pol veselo, duhovito i poučno obja ...
ODGOVOR Autor:Alan i Barbara Piz
Izdavač: Vulkan izdavaštvo
Cijena:6.70 €
Sa popustom: 6.03 €
    Čitanje ove knjige prvi je korak da sebe povedete putevima o kojima mo ...
GOVOR TIJELA U LJUBAVI Autor:Alan i Barbara Piz
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.30 €
Sa popustom: 5.67 €
    Knjiga je posve?ena onima koji imaju dobar vid, ali ipak ne uvi?aju neke stvari. Sigurno Vam se dogodilo da u punoj prostoriji ljudi �elite da pri?ete osobi suprotnog pola, ali niste sigurni da li je ta osoba slobodna i �eli li da razgovara sa vama. Me?utim, ima i onih osoba koje ve? poslije nek ...
DEFINITIVNI VODIČ KROZ GOVOR TIJELA Autor:Alan i Barbara Piz
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Jo� jedan bestseler od autora tri obimne i veoma duhovite studije o ozbiljnim stvarima: mu�ko-�enskim odnosima, koje su ve? objavljene u na�oj ediciji �ivotne strategije. U ovoj knjizi, koja je rezultat vi�e od 30 godina zajedni?kog znanja i anga�ovanja, Alen i Barbara Piz, me?unarodno ...