EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
 
 

Rezultat pretrage Haruki Murakami

SPUTNIK SRCE DRAGO Autor:Haruki Murakami
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    "Ovo je roman o ljudskoj izgubljenosti i otuđenosti, roman o raspolućenosti čovjeka, o njegovoj ubačenosti u orbitu u kojoj je prisiljen da se kreće poput nekog vje ...
NORVE�KA �UMA Autor:Haruki Murakami
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.80 €
Sa popustom: 7.02 €
    "Roman se otvara melodijom Bitlsa "Norve�ka �uma" koja se ?uje sa zvu?nika Boinga 747 i koja vra?a glavnog junaka i naratora skoro dvije decenije unatrag, bude?i u njemu sje?anja na kasne �ezdesete godine 20. vijeka i studentske dane na Tokijskom univerzitetu. Autor majstorski uvodi ?itaoca u ...
MUŠKARCI BEZ Autor:Haruki Murakami
Izdavač: Geopoetika
Cijena:8.20 €
Sa popustom: 7.38 €
    Svaka Murakamijeva pri?a je kao mali roman � sve najzavodljivije odlike njegovog pripovjedanja imaju jo� sna�niji efekat u ovom obliku. A sama forma dozvoljava mu da u okviru istih korica isprobava razli?ite tehnike, stilove i kompozicije. Za ovu zbirku pri?a, objavljenu devet godina nakon pre ...
KAFKA NA OBALI MORA Autor:Haruki Murakami
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:10.00 €
Sa popustom: 9.00 €
    Roman Kafka na obali mora paralelno prati sudbinu junaka Kafke Tamura i Satora Nakate. Kafka Tamur je tinejd ...
KAD PADNE MRAK Autor:Haruki Murakami
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.50 €
Sa popustom: 4.95 €
    Ovaj kratki Murakamijev roman smje ...
JU Autor:Haruki Murakami
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Had�imi, glavni junak romana, provodi djetinjstvo u jednom predgra?u poslijeratnog Japana. Povu?en i usamljen, dru�i se sa �imamoto, djevoj?icom sa hromom nogom, tako dan njiih dvoje ?esto slu�aju plo?e iz kolekcije njenog oca. Me?utim, pred polazak u srednju �kolu, njegova porodica se sel ...
IGRAJ, IGRAJ, IGRAJ Autor:Haruki Murakami
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.70 €
Sa popustom: 6.93 €
    Haruki Murakami, svjetski knji ...
HRONIKA MEHANI?KE PTICE Autor:Haruki Murakami
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:12.50 €
Sa popustom: 11.25 €
    Hronika mehani?ke ptice jeste hronika ljubavi, ali i istorija apsurda, nastala na prepletu iskustva evropske umjetnosti i japanske svakida�njice. Proza koja lebdi u procjepu izmedju monolitne realnosti i magi?ne nemogu?nosti, nemilosrdno preispitivanje intime i istorije. Samoironi?ni spis postmode ...
BEZDUŠNA ZEMLJA ?UDA I KRAJ SVIJETA Autor:Haruki Murakami
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:9.80 €
Sa popustom: 8.82 €
    Detektivska, fikcija, nau?na fantastika, sajberpank i postmodernisti?ki manifest � sve su to elementi ugra?eni u ovaj zna?ajni Murakamijev roman iz 1985, koji ?e, zdru�eni zajedno kao u kakvom hemijskom eksperimentu, eksplodirati u divlje i neukrotivo knji�evno �tivo. Prate?i �ivotni pu ...
BEZBOJNI CUKURU TAZAKI I NJEGOVE GODINE HODOČA Autor:Haruki Murakami
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.85 €
Sa popustom: 6.17 €
    Cukuru Tazaki je kao tinejd ...
1Q84 - 3 Autor:Haruki Murakami
Izdavač: Ip geopoetika
Cijena:12.90 €
Sa popustom: 11.61 €
    ...
1Q84 - 2 Autor:Haruki Murakami
Izdavač: Geopoetika
Cijena:10.50 €
Sa popustom: 9.45 €
    U drugom tomu 1Q84, Aomame i Tengo, sticajem neobičnih događaja, potvrđuju svoje sumnje da se nalaze u drugom vremenu ...

<< 1 2 >>