EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
 
 

Rezultat pretrage Irvin D. Jalom

PROBLEM SPINOZA Autor:Irvin D. Jalom
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.60 €
Sa popustom: 6.84 €
    U knjizi Problem Spinoza, Irvin Jalom ispreda činjenice i fikciju u nezaboravnu psiho-filozofsku dramu. Priču o Baruhu Spinozi, misliocu iz sedamanestog vijeka, koji je zbog svoje filozofije ekskomuniciran iz jevrejske zajednice, Jalom iznosi uporedo sa pričom o usponu i padu nacisti& ...
LE�ANJE NA KAU?U Autor:Irvin D. Jalom
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.50 €
Sa popustom: 7.65 €
    Od autora bestselera Kad je Ni?e plakao sti�e nam provokativno istra�ivanje neobi?nog odnosa koje tri terapeuta ostvaruju sa svojim pacijentima. Sejmor je terapeut stare �kole koji probija granice seksualne prikladnosti sa jednom svojom klijentkinjom. Mar�ala, koji i sam pati od opsesivno-ko ...
LE?ENJE ŠOPENHAUEROM Autor:Irvin D. Jalom
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.80 €
Sa popustom: 6.12 €
    Po�to se nakon rutinskog pregleda iznenada suo?io sa sopstvenom smrtno�?u, ?uveni psihoterapeut D�ulijus Hercfeld primoran je da preispita svoj �ivot i rad. Potra�i?e Filipa Slejta, seksualnog zavisnika kojem nije uspio da pomogne prije dvadeset godina. Filip tvrdi da ga je izlije?ilo - ? ...
KRVNIK LJUBAVI Autor:Irvin D. Jalom
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.70 €
Sa popustom: 6.93 €
    Zbirka deset uzbudljivih pri?a poznatog psihoterapeuta Irvina D. Jaloma otkriva misterije, frustracije, patos i humor u srcu terapeutskih seansi. Pripovijedaju?i o dilemama svojih pacijenata, Jalom nam ne daje samo rijedak i o?aravaju?i uvid u njihove li?ne �elje i motivacije, ve?, tako?e, pripov ...
KAD JE NI?E PLAKAO Autor:Irvin D. Jalom
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.40 €
Sa popustom: 6.66 €
    Drama o ljubavi, sudbini i volji odigrava se u sred intelektualog previranja koje oslikava Be? u devetnaestom vijeku. Jozef Brojer, jedan od osniva?a psihoanalize, nalazi se na vrhuncu karijere. Fridrih Ni?e, veliki evropski filozof, na rubu je samoubila?kog o?aja, nesposoban da prona?e lijek za sv ...