EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
 
 

Rezultat pretrage Milan Kundera

ŽIVOT JE NEGDJE DRUGDJE Autor:Milan Kundera
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:10.00 €
Sa popustom: 9.00 €
    Pisac je najprije mislio da ovaj roman nazove Lirsko doba. Lirsko doba je, za Kunderu, mladost, a ovaj roman je prije svega epopeja adolescencije; ironi?na epopeja koja nje ...
USPORAVANJE Autor:Milan Kundera
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Usporavanje, jedan od najzabavnijih Kunderinih romana, tako?e je i prvo djelo koje je ovaj pisac napisao na francuskom, svom usvojenom jeziku. Zavedeni ?e i za?arani ?italac pratiti put koji mu otkriva narator Usporavanja a koji vodi u jedno ljetnje ve?e u kojem se odvijaju dvije pri?e o zavo?enju ...
SMIJEŠNE LJUBAVI Autor:Milan Kundera
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:11.00 €
Sa popustom: 9.90 €
    ...
ŠALA Autor:Milan Kundera
Izdavač: Gramatik
Cijena:11.00 €
Sa popustom: 9.90 €
    "Optimizam je opijum za narod! Zdrav duh zaudara na glupost. �iveo Trocki!" Sam Ludvik ka�e da nema pojma o Trockizmu, sve je to napisao tek onako bez nekih ubje?enja. Samo �to je zbog toga imao dosta problema, izba?en je iz partije, sa fakulteta, slu�io je vojni rok pet godina tako �to ...
PRAZNIK BEZNA?AJNOSTI Autor:Milan Kundera
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.70 €
Sa popustom: 6.93 €
    Baciti svjetlo na najozbiljnije probleme, a istovremeno ne izgovoriti nijednu ozbiljnu re?enicu, biti o?aran realno ...
OPRO Autor:Milan Kundera
Izdavač: Gramatik
Cijena:11.50 €
Sa popustom: 10.35 €
    Kundera je majstor savremene knji ...
NEZNANJE Autor:Milan Kundera
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Jedan mu ...
NEPODNOŠLJIVA LAKO?A POSTOJANJA Autor:Milan Kundera
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.65 €
Sa popustom: 5.99 €
    Nepodno ...
NEPODNO Autor:Milan Kundera
Izdavač: Gramatik
Cijena:12.80 €
Sa popustom: 11.52 €
    Ovim romanom je gotovo do savr ...
KNJIGA SMIJEHA I ZABORAVA Autor:Milan Kundera
Izdavač: Gramatik
Cijena:11.50 €
Sa popustom: 10.35 €
    Knjiga smijeha i zaborava naziva se romanom, premda je to istodobno bajka, knji ...
IDENTITET Autor:Milan Kundera
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Pomije ...
BESMRTNOST Autor:Milan Kundera
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:9.80 €
Sa popustom: 8.82 €
    Radnja ...

<< 1 2 >>