EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 

Esejistika 

ŠTA SE DESILO? Autor:Hanif Kurejši
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.80 €
Sa popustom: 6.12 €
    Komična,mračna i pronicljiva,Šta se desilo? je nova zbirka eseja i fantastike Hanifa KurejšIja. Nijedna tema nije previše konvecionalna niti previše uobičajena za ovog nezasitog i toliko voljenog autora.Od društvenih medija do drevnih klasika,od ocena Dejvida Bouvija,Žorža Simeona do Ki ...
Protivzakoniti ratovi Autor:Danijele Ganzer
Izdavač: Laguna
Cijena:12.50 €
Sa popustom: 11.25 €
    Kako zemlje NATO-a podrivaju Ujedinjene nacije. „Mi, narodi Ujedinjenih nacija – re ...
Masti – Gorivo va Autor:Džozef Merkola
Izdavač: Laguna
Cijena:9.80 €
Sa popustom: 8.82 €
    Revolucionarna dijeta za borbu protiv raka, uspe ...
Beograde, dobro jutro 1   
Izdavač: Laguna
Cijena:8.80 €
Sa popustom: 7.92 €
    Ko je imao sre?e da se jutros probudi u Beogradu, mo ...
DIGITALNO ZLATO Autor:Natanijel Poper
Izdavač: Laguna
Cijena:9.60 €
Sa popustom: 8.64 €
    Bitkoin i dosad neispričana priča o čudacima i milionerima koji menjaju lice novca. Kako funkcioni ...
BANDITOSI ILI UBICE DR Autor:Blagoje Grahovac
Izdavač: Laguna
Cijena:5.00 €
Sa popustom: 4.50 €
    Od autora knjige Glasovi iz gluve sobe. Mnogo �to�ta �to se posljednjih decenija na ovim prostorima de�avalo, a �to javnosti nije poznato � prona?i ?ete ba� u ovoj knjizi: kako su devedesetih godina pro�log vijeka politi?ke, vojne i obavje�tajne strukture u Srbiji i Crnoj Gori, ...
HRONIKA NASTRANOSTI Autor:Dušan Miklja
Izdavač: Laguna
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Istinite priče o vlasti i podani ...
EVROPSKA UNIJA - OTU?ENA DR Autor:Vasilis A. Koronakis
Izdavač: Laguna
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Saznajte sve o �sistemu� koji upravlja �ivotima pola milijarde ljudi. Kako funkcioni�e najmo?nija birokratija na svijetu. Kada se govori o Briselu kao o �gradu grijeha�, ne misli se na drogu, prostituciju ili mafiju. Misli se na grijehove prema sjajno zami�ljenom projektu, koji s ...
KRATKA ISTORIJA SATIRANJA Autor:Dragoslav Mihailović
Izdavač: Službeni glasnik
Cijena:5.60 €
Sa popustom: 5.04 €
    Kratka istorija satiranja mo ...
GLE Autor:Laslo Blašković
Izdavač: Službeni glasnik
Cijena:11.20 €
Sa popustom: 10.08 €
    Poslije svega, iza putovanja, ma koliko diskurs putovanja bio veseo i ...
POVJEST SVJETSKE KNJI Autor:Milivoj Solar
Izdavač: Službeni glasnik
Cijena:10.20 €
Sa popustom: 9.18 €
    Kako ova knjiga nosi naslov Povijest svjetske knji�evnosti, ?itatelje ?e mo�da iznenaditi �to nije nalik uobi?ajenim takvim priru?nicima, a prilo�en joj je i dodatak koji se razlikuje kako u tematici tako i u na?inu izlaganja. U njoj se u glavnom dijelu tek vrlo malo govori o izvaneuropskim ...
FIKCIJA, METAFIKCIJA, NEFIKCIJA Autor:Goran Radonjić
Izdavač: Službeni glasnik
Cijena:7.40 €
Sa popustom: 6.66 €
    Rijetke su knjige ozbiljnog zamaha, a problemski jasno postavljene i izo ...

<< 1 2 3 >>