EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 

Ekonomija 

KAPITAL U XXI VEKU Autor:Toma Piketi
Izdavač: Akademska knjiga
Cijena:35.50 €
Sa popustom: 31.95 €
    "Knjiga Tome Piketija "Kapital u XXI veku" nije slučajno postala svetski bestseler. To je knjiga koja se bavi trenutno najakutnijim problemom svetskog kapitalizma: nejednakoću. Piketi, koji je već napisao ključne radove u ovoj oblasti, koristi obimni statistički materijal i ...
ZARADITE VIE NAPREDUJTE BRE Autor:Brajan Trejsi
Izdavač: Finesa
Cijena:5.50 €
Sa popustom: 4.95 €
    21 način da zaradite vie i napredujete bre u karijeri. Knjiga će vam pomoći da razvijete disciplinu i reenost koje su vam neophodne da biste uradili vie, naučili da potujete svoje kolege i efove, naglo napredovali u karijeri i pronali veće zadovoljstvo i ispunjenje ra ...
EKONOMIJA U JEDNOJ LEKCIJI Autor:Henri Hazlit
Izdavač: Slubeni glasnik Beograd
Cijena:6.00 €
Sa popustom: 5.40 €
    Ova knjiga je briljantno dostignuće. U njoj su tačno rečene stvari koje treba da budu rečene i rečene su sa rijetkom hrabroau i potpunoću. Nećetenaći ni jednu drugu savremenu knjigu iz koje svaki inteligentan laik moe za kratko vrijeme da nauči toliko ...
EKONOMIJA I DEMOKRATIJA Autor:Momir Bulatović
Izdavač: Etra
Cijena:4.00 €
Sa popustom: 3.60 €
    Ovo je knjiga o ekomiji namijenjena neekonomistima. Autor je uloio napor da ekonomske pojave i procese priblii razumijevanju svakog građanina. To je potrebno budući da upravo oni snose posledice poremećaja koje su ekonomski "eksperti" donijeli savremenoj civilizaciji. Ovo je knji ...
VETINA DELOTVORNOG DIREKTORA Autor:Piter Draker
Izdavač: Asee books
Cijena:19.50 €
Sa popustom: 17.55 €
    ...
GLOBALNA EKONOMIJA Autor:Erik S. Reinert
Izdavač: Čigoja tampa
Cijena:8.20 €
Sa popustom: 7.38 €
    Kako su bogati postali bogati i zato siromani postaju siromaniji je tema ove jedinstvene knjige čuvenog norvekog ekonomiste. Knjiga je zatalasala javno mnjenje u Norvekoj i Evropi svojom bespotednom kritikom GLOBALNE EKONOMIJE. Prvi dio ove studije razmatra istorijski razvoj kapitalisti& ...
SEGMENTIRANJE TRITA Autor:Mekdonald Malkom
Izdavač: Clio
Cijena:6.80 €
Sa popustom: 6.12 €
    Za razliku od mnogih priručnika o marketingu u kojima se problem segmentiranja trita mistifikuje, ova knjiga nudi zdravorazumski pristup temi. Napisana jednostavnim jezikom, čitaocu nudi pregledno i postupno uvođenje u izuzetno dobro strukturisan marketinki postupak. U njoj je na v ...
KORPORACIJSKI IMID Autor:Nikolas Ind
Izdavač: Clio
Cijena:5.70 €
Sa popustom: 5.13 €
    Uprkos povećanoj vanosti korporacijskog identiteta kao poslovnog problema, gotovo nita nije napisano o tom problemu sa strategijske tačke gledita. Ta oblast je i dalje zamrena i nedovoljno istraena. U prilog ovom gleditu govori i interesantna činjenica da je studija o međun ...