EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 

Politika 

DUH SAMOPORICANJA Autor:Milo Lompar
Izdavač: Catena Mundi
Cijena:21.00 €
Sa popustom: 18.90 €
    ...
UME?E RATOVANJA Autor:Sun Cu
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Sun Cuovo Ume?e ratovanja je jedan od najpoznatijih vojnih spisa u istoriji ?ovje?anstva. Tokom dvije hiljade godina ovo djelo uticalo je na isto?nja?ku vojnu misao i filozofiju, a u drugoj polovini XX vijeka izvr�ilo je uticaj i na zapadno sagledavanje rata, poslovne strategije i diplomatske odn ...
SRBIJA NA ZAPADU: FAKTOR VUČIĆ Autor:Denis Kuljiš
Izdavač: Službeni glasnik
Cijena:3.80 €
Sa popustom: 3.42 €
    Tekstovi novinara i publiciste Denisa Kulji ...
VETO IGRAČI Autor:Džordž Cebelis
Izdavač: Službeni glasnik
Cijena:11.20 €
Sa popustom: 10.08 €
    Svojom knjigom Veto igrači autor uvodi novi okvir za analizu političkih institucija, koji nam poma ...
DR Autor:Olivije Bo
Izdavač: Slu�beni glasnik
Cijena:18.50 €
Sa popustom: 16.65 €
    Ovo djelo preporu?ujemo svima onima koji istra�uju ili imaju namjeru da se na studiozan na?in bave fenomenom dr�ave i dr�avne vlasti. Knjigu je preveo dr Marko Bo�i?, nau?ni saradnik Univerziteta Sorbona ? Pariz IV. ...
BALKAN NA POSTHLADNORATOVSKOM RASKRŠ?U (1989-2016) Autor:Dragan Đukanović
Izdavač: Službeni glasnik
Cijena:6.90 €
Sa popustom: 6.21 €
    "Monografija Balkan na posthladnoratovskom raskr�?u (1989-2016) predstavlja rezultat mojih deceniju i po dugih istra�ivanja savremenih i otvorenih pitanja u odnosima izme?u zapadnobalkanskih aktera i najzna?ajnijih subjekata. Ona su se odvijala ve?inom u okviru nau?nih projekata Instituta za me? ...
DIPLOMATIJA I KULTURA SRBIJE Autor:Vidoje Golubović, Branislav Đorđević
Izdavač: Službeni glasnik
Cijena:17.80 €
Sa popustom: 16.02 €
    Zbornik radova prezentovanih na naučnom skupu ...
DESPOTSKA DEMOKRATIJA Autor:Aleksis De Tokvil
Izdavač: Službeni glasnik
Cijena:3.50 €
Sa popustom: 3.15 €
    ...
EVROPA U ZAMCI Autor:Klaus Ofe
Izdavač: Službeni glasnik
Cijena:6.90 €
Sa popustom: 6.21 €
    Autora brine to ...
IZGRADNJA DR Autor:Andrea Lorenco Kapusela
Izdavač: Službeni glasnik
Cijena:14.90 €
Sa popustom: 13.41 €
    Autor je ogolio procese u kojima predatorska elita na Kosovu �vercom, korupcijom i organizovanim kriminalom dr�i u rukama gra?ane kao taoce pred o?ima me?unarodne zajednice (EU i UN). ...
OBOGALJENA AMERIKA Autor:Donald Tramp
Izdavač: Službeni glasnik
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Politički program novoizabranog predsednika Sjedinjenih Američkih Dr ...
JER MI TAKO KA Autor:Noam Čomski
Izdavač: Službeni glasnik
Cijena:6.20 €
Sa popustom: 5.58 €
    �Jer mi tako ka�emo� tre?a je knjiga u nizu zbirki kratkih eseja koje je ?omski izvorno pisao za New York Times Syndicate i News Service i predstavlja interesantno �tivo � kako za one koji se prvi put susre?u sa njegovim djelom, tako i za poznavaoce njegovog opusa koje zanima �ta ima da ...

<< 1 2 3 >>