EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 

Pravo, pravne nauke 

KOMENTAR ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE Autor:Nevena Petrušić, Ivana Krstić, Tanasije Marinković
Izdavač: Službeni glasnik
Cijena:18.90 €
Sa popustom: 17.01 €
    Komentar sadr ...
ZBIRKA SUDSKE PRAKSE PRIVREDNIH SUDOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE INTELEKTUALNE SVOJINE Autor:Jasmina Stamenković
Izdavač: Slu�beni glasnik
Cijena:6.50 €
Sa popustom: 5.85 €
    Ovo izdanje predstavlja skup odabranih sentenci izra?enih na osnovu odluka Vi�eg trgovinskog suda, u periodu do 1. januara 2010. godine, odnosno odluka Privrednog apelacionog suda, u periodu posle 1. januara 2010. godine, u sporovima iz oblasti za�tite prava intelektualne svojine. Sentence su si ...
ZBIRKA PROPISA IZ PORODIČNG I NASLEDNOG PRAVA Autor:Ilija Babić
Izdavač: Službeni glasnik
Cijena:8.90 €
Sa popustom: 8.01 €
    Ovo izdanje propise iz oblasti porodičnog prava (Porodični zakon, Zakon o matičnim knjigama i odabrane podzakonske propise), naslednog prava (Zakon o nasleđivanju i Pravilnik o sadr ...
100 APSOLUTNO NEOBORIVIH ZAKONA POSLOVNOG USPEHA Autor:Brajan Trejsi
Izdavač: Sentiment
Cijena:15.90 €
Sa popustom: 14.31 €
    Za ...
ADVOKATSKA ČITANKA Autor:Oliver B. Injac, Miroslav Stanković
Izdavač: Oktoih
Cijena:19.00 €
Sa popustom: 17.10 €
    Autori su u ovoj knjizi objedinili bogatu advokatsku i publicističku praksu i sačinili praktičan priručnik koristan prije svega advokatima. Naravno, koristiće i svim drugim pravnicima u rje ...
UPRAVNO PROCESNO PRAVO Autor:Doc. dr Dražen Cerović, Prof dr Stevan Lilić
Izdavač: Pravni fakultet Podgorica
Cijena:8.00 €
Sa popustom: 7.20 €
    ...
KRIVIČNO PROCESNO PRAVO Autor:Milan Škulić
Izdavač: Cid
Cijena:30.00 €
Sa popustom: 27.00 €
    Čine je djela ud ...
NA BELOM HLEBU Autor:Ivan Janković
Izdavač: Clio
Cijena:16.10 €
Sa popustom: 14.49 €
    Studija dr Ivana Jankovića Na belom hlebu je multidisciplinarno, prvenstveno pravnoistorijsko i pravnosociolo ...
KOMENTAR ZAKONA O OSNOVAMA SVOJINSKO-PRAVNIH ODNOSA Autor:Zoran Rašović
Izdavač: Univerzitet Crne Gore
Cijena:80.00 €
Sa popustom: 72.00 €
    ...
PRAVNI STATUS NEPRIZNATIH DR Autor:Dr Harun Crnovršanin
Izdavač: El-Kelimeh
Cijena:15.00 €
Sa popustom: 13.50 €
    ...
PRAKTIKUM ZA NASLEĐE Autor:Vukašin Ristić
Izdavač: Savremena administracija
Cijena:14.00 €
Sa popustom: 12.60 €
    Praktikum za nasleđe sa komentarom, sudskom praksom, obrascima za praktičnu primjenu i registrom pojmova. ...
ZAKON O IZVR Autor:Grupa autora
Izdavač: Službeni list Crne Gore
Cijena:6.00 €
Sa popustom: 5.40 €
    ...

<< 1 2 3 4 5 6 >>