EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 

Sociologija 

AUTONOMIJA MIŠLJENJA Autor:Milo� Jevtić
Izdavač: Slu�beni glasnik
Cijena:13.00 €
Sa popustom: 11.70 €
    "Drugo izdanje knjige Autonomija mi�ljenja sadr�i razgovore s profesorom dr Darkom Tanaskovi?em koji su vo?eni 2008. i 2009. Zahvalan sam profesoru Darku Tanaskovi?u na novim razgovorima koji, zajedno s prethodnim, objavljenim u knjizi Na Istoku Zapada, predstavljaju i �ivotni i duhovni put ov ...
KULTURA KAFANE U OGLEDALU ŠTAMPE Autor:Dragoljub Đorđević
Izdavač: Službeni glasnik
Cijena:5.00 €
Sa popustom: 4.50 €
    Analiziraju?i �ivot u kafani i okolo nje i fenomene koji prate taj oblik te?ne verbalne koegzistencije, autor nam na le�eran, anegdotski na?in ukazuje na ?injenicu da je kafana nezaobilazna, pogotovo kad se na?ete u njoj. Svjesni ?injenice da je prikupljanje jedne ovakve gra?e poprili?no ko�ta ...
KO JE SPREMIO TAJNU VEČERU? Autor:Rozalind Majls
Izdavač: Geopoetika
Cijena:9.90 €
Sa popustom: 8.91 €
    ...
ZNAMO LI DA SE PONA Autor:Ana Nuša Knežević
Izdavač: Mladinska knjiga
Cijena:13.20 €
Sa popustom: 11.88 €
    Priručnik sadr ...
SLATKO GORKA ISTORIJA Autor:Elizabet Abot
Izdavač: Geopoetika
Cijena:11.20 €
Sa popustom: 10.08 €
    Slatko-gorka istorija ...
METODOLOGIJA Autor:Đuro Šušnjić
Izdavač: Čigoja Štampa
Cijena:15.00 €
Sa popustom: 13.50 €
    Sveobuhvatan ud ...
PUTOVANJE U NOĆ Autor:Ratko Božović
Izdavač: Čigoja Štampa
Cijena:5.40 €
Sa popustom: 4.86 €
    Ratko Bo ...
SOCIOLOGIJA PORODICE Autor:Anđelka Milić
Izdavač: Čigoja Štampa
Cijena:10.80 €
Sa popustom: 9.72 €
    Ud ...
SOCIOLOGIJA KULTURE Autor:Antonjina Kloskovska
Izdavač: Čigoja Štampa
Cijena:10.90 €
Sa popustom: 9.81 €
    Sociologija kulture, u skladu sa stanovi ...
RIBARI LJUDSKIH DU Autor:Đuro Šušnjić
Izdavač: Čigoja Štampa
Cijena:12.90 €
Sa popustom: 11.61 €
    Ako bi posljedice duhovnog nasilja bilo moguće posmatrati kao i posljedice tjelesnog nasilja, onda bismo ubrzo ustanovili da u svijetu ...
Autor:Dejvid Čejni
Izdavač: Clio
Cijena:10.00 €
Sa popustom: 9.00 €
    Knjiga Dejvida Čejnija daje jasan i sa ...
VERSKI FUNDAMENTALIZAM Autor:Klaus Klincer
Izdavač: Clio
Cijena:10.00 €
Sa popustom: 9.00 €
    Nimalo slučajno Klaus Kincler je svoje izlaganje o fundamentalizmu započeo tvrdnjom da se o ovom fenomenu sve vi ...

<< 1 2 >>