EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 

Srednja kola 

ČIČA GORIO Autor:Onore de Balzak
Izdavač: JRJ
Cijena:4.20 €
Sa popustom: 3.78 €
    ...
RANI JADI Autor:Danilo Ki�
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.42 €
Sa popustom: 5.78 €
    "Rani jadi" je zbirka kratkih priča koja govori o ranom pi�čevom djetinjstvu, koje je proveo u Mađarskoj. Glavni akter ovih priča je Andreas Sam, desetogodi�nji dječak, čije je djetinjstvo i odrastanje naru�eno ratnim mete�om, siroma�tvom i bijedom. Priče o djetinjstvu prikazane su ...
TVRDICA Autor:Molijer
Izdavač: Knjiga Komerc
Cijena:4.70 €
Sa popustom: 4.23 €
    Grandiozna i zamrena knjiga kao kakav lavirint palata Molijerove komike. U njenim galerijama, odajama i najskrivenijim kutovima odjekuju svi tonovi njegove izvanredno bogate skale smijeha. ...
STARAC I MORE Autor:Ernest Hemigvej
Izdavač: Knjiga Komerc
Cijena:4.50 €
Sa popustom: 4.05 €
    Oblikujući svoga junaka u duhu istrajnog aktivizma, Hemingvej (1898-1961) ga čini zapitanim nad smislom ljudske sudbine. Starčeva pozicija je utoliko zanimljivija to on stalno učestvuje u borbama koje prevazilaze njegovu snagu. "Ali ja ću joj pokazati ta čovjek moe, ...
PRIPOVETKE Autor:Laza Lazarević
Izdavač: Knjiga Komerc
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Lazu Lazarevića smatraju tvorcem srpske psiholoke pripovetke. Za ivota je objavio osam pripovedaka. Njegove pripovetke se mogu podijeliti na pripovetke iz gradskog i pripovetke iz seoskog ivota. Karakteristika Lazarevićevih pripovedaka je idealizacija i veličanje patrijarhalnog svi ...
PAKAO Autor:Dante Aligijeri
Izdavač: Knjiga Komerc
Cijena:4.70 €
Sa popustom: 4.23 €
    Pakao (Inferno) čini dio Danteovog djela Boanstvena komedija. Dante se u trideset i petoj godini ivota naao u mračnoj i divljoj umi. Lutao je čitavu noć, dok u zoru nije izaao iz nje i naiao na podnoje nekog brda. Ugledavi ga, počeo se penjati, ali su mu na put stal ...
OBLAK U PANTALONAMA Autor:Vladimir Majakovski
Izdavač: Knjiga Komerc
Cijena:5.50 €
Sa popustom: 4.95 €
    Zbirka pjesama velikog ruskog pjesnika koju smo naslovili po jednoj od njegovih najpoznatijih poema Oblak u pantalonama. ...
NARODNI POSLANIK Autor:Branislav Nuić
Izdavač: Knjiga Komerc
Cijena:4.30 €
Sa popustom: 3.87 €
    "Narodni poslanik” - prva Nuićeva komedija, ide u red njegovih vrhunskih ostvarenja. Zanimljiva je istorija i sudbina ove komedije. Komad je iao od upravnika Narodnog pozorita (M. Popović apčanin) do recenzenata (Milovan Gliić i Laza Lazarević), od jedne do druge inst ...
ILIJADA Autor:Homer
Izdavač: Knjiga Komerc
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    "Ilijada” je epski spjev. Nastao je, pretpostavlja se, u VIII vijeku stare ere, negdje u Grčkim naseobinama rasutim po obalama Male Azije; tamo je bio grad Ilij (Troja). Tamo je, kako su stari Grci vjerovali, ivio i pjesnik Ilijade, Homer. Ilijada se, kao i brojne druge, junačke epske p ...
SUMERSKO/VAVILONSKI EP O GILGAMEU Autor:Grupa autora
Izdavač: Knjiga Komerc
Cijena:4.70 €
Sa popustom: 4.23 €
    Smatra se praizvorom sve epske poezije, a nastao je takoreći u praskozorje civilizacije. Riječ je o izvjesno najvrednijem ostvarenju sumerske i asirsko-vavilonske knjievnosti, koja vie od hiljadu godina prethodi Homeru i vjerovatno predstavlja najstarije u uem smislu umjetničko, kn ...
CIGANI Autor:Aleksandar Sergejevič Pukin
Izdavač: Knjiga Komerc
Cijena:4.00 €
Sa popustom: 3.60 €
    Pukinovo romantičarsko djelo je specifično i oslikava rusko drutvo i slovensku duu i kao takvo ima izuzetan značaj za istoriju svjetske knjievnosti. ...