EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
Uslovi korišćenja

KorišÄ‡enje portala

Uslovi i pravila se odnose na sve stranice "novaknjiga.com" i "gradskaknjizara.net" internet prodajnog mjesta. Uslovi i pravila se odnose na svakog posjetioca Internet prodajnog mjesta i svaki posjetilac je dužan da ih pažljivo pročita i da ih prihvati. Prihvatanje ovdje utvrÄ‘enih uslova i pravila od strane svakog pojedinačnog posjetioca znači davanje bezuslovne saglasnosti posjetioca da će u svemu poštovati i primjenjivati ovdje utvrÄ‘ene uslove i pravila. Pod davanjem bezuslovne saglasnosti se smatra i samo korišÄ‡enje "novaknjiga.com" i "gradskaknjizara.net" Internet prodajnog mjesta.

Internet prodajno mjesto "novaknjiga.com" nastoji da Vam obezbijedi najbolju moguću ponudu usluga. Svi proizvodi koji se nalaze na ovom sajtu predstavljaju poziv na ponudu pod navedenim uslovima. Ponuda se smatra poslatom nakon što korisnik odabere proizvod i prati korake za kupovinu.

Intelektualna svojina

Svi sadržaji objavljeni na ovim ili ostalim internet stranicama "novaknjiga.com" Internet prodajnog mjesta kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, sličice, audio i video zapisi, digitalni sadržaji, programski paketi (softver) i ostali nenavedeni materijali i sadržaji objavljeni na ovim stranama, vlasništvo su ili knjiga d.o.o. ili dobavljača Nova knjiga d.o.o. i zaštićeni su domaćim i meÄ‘unarodnim propisima o zaštiti autorskih prava i prava intelektualne svojine (uključujući baze podataka, žigove, dizajn itd.) i njihova neovlašÄ‡ena upotreba nije dopuštena.
Ovim istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internet strana "novaknjiga.com" Internet prodajnog mjesta, pojedinačnih elemenata stranica, dizajna, logotipa i brenda "Nova knjiga" kao i svih drugih materijala i sadržaja bez izričitog pismenog odobrenja Nova knjiga d.o.o.

Eksterne usluge

Usluge koje Vam pruža "novaknjiga.com" Internet prodajno mjesto ne uključuju troškove koje pravite koristeći računarsku opremu i usluge za pristup našim stranama. Nova knjiga d.o.o. ne odgovara za telefonske/internet troškove ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.
Molimo vas, primite na znanje da sve internet strane upotrebljavate isključivo na vaš rizik.
Nova knjiga d.o.o. ne daje nikakve garancije i nije ni u kojem obliku odgovorna i ne preuzima odgovornost za direktne i indirektne štete koje možete pretrpjeti korišÄ‡enjem usluga ili u vezi s korišÄ‡enjem internet strana, servisa (servera), programskih paketa (softvera) i interneta. Internet je internacionalna, nezavisna računarska mreža koju "novaknjiga.com" Internet prodajno mjesto ne kontroliše ni u kojem obliku, već je na nju samo vezana, pa se zbog toga ne može osigurati dostupnost servisa (servera) koje direktno ne kontroliše.

Izjava o zaštiti privatnosti i prikupljanju ličnih podataka korisnika i njihovom korišÄ‡enju

Polisa privatnosti
Naše obaveze u očuvanju privatnosti korisnika


Nova knjiga (Gradska knjižara) se zalaže za očuvanje principa privatnosti u sakupljanju, korišÄ‡enju i zaštiti korisničkih informacija. U skladu sa ovim načelima Nova knjiga:

- Dostavlja obavještenja korisnicima po ustaljenoj praksi.
- Omogućava izbor na koji način će se podaci koristiti u marketinške svrhe.
- Obezbjeđuje mogućnost ažuriranja ili promjene podataka.
- Ograničava dostupnost vaših informacija.
- Omogućava kontakt u vezi pitanja koja su vezana za zaštitu privatnosti.

Nova knjiga visoko cijeni odnos koji ima sa svojim kupcima i odgovorno je posvećena upravljanju informacijama o korisnicima. Velika pažnja je usmjerena ka čuvanju ličnih informacija, u skladu sa postojećim zakonima o privatnosti i u skladu sa internim standardima i praksi.

Polisa zaštite privatnosti Nova knjiga d.o.o.

Ova polisa opisuje informacije i praksu o zaštiti privatnosti koja se primjenjuje u maloprodajnim objektima Gradska knjižara, web stranicama "novaknjiga.com"  i svim drugim lokacijama, prilikama i dešavanjima na kojima se prikupljaju informacije od strane "Nove knjige d.o.o." ili u njeno ime. Kada nam proslijedite Vaše lične informacije, pristajete na praksu korišÄ‡enja informacija na način kako je to opisano u ovoj polisi.

Tipovi obavještenja korisnicima

- Oglasi
- Lifleti
- Newsletteri
- Poštanska pisma
- Katalozi
- Telefonski pozivi

- Elektronska pošta

- SMS

Tipovi prikupljanih informacija

Informacije koje Nova knjiga može prikupljati su:
- Vaše kontakt informacije (ime, prezime, poštanska i e-mail adresa, broj telefona)
- Informacije za naplatu i isporuku (broj kreditne kartice, adresa za isporuku)
- Informacije ličnog izbora (lista željenih proizvoda, komentari o ponuđenim proizvodima)

Prikupljanje informacija

U toku kupovine ili tokom korišÄ‡enja naših servisa ili usluga, možemo Vam zatražiti Vaše lične informacije. To se može desiti u sledećim slučajevima:

- prilikom online registracije korisničkog naloga;
- pri kupovini proizvoda;
- korišÄ‡enjem nekog servisa ili usluge;
- pri dostavi;
- prilikom učestvovanja u nagradnim igrama, poklonima, anketama i istraživanjima;
- uspostavljanjem kontakta preko Web stranica ili direktno u Gradskim knjižarama.

KorišÄ‡enje informacija

Prikupljene informacije se koriste u sledećim slučajevima:

- popunjavanje formi u zahtjevima za informacijama;
- obezbjeđivanje i pružanje korisničkih servisa;
- organizacija i administracija nagradnih igara, poklona, anketa i istraživanja;
- ponuda novih proizvoda i servisa;
- poboljšanje efektivnosti naših Web stranica, marketinških aktivnosti, servisa i ponude;
- sprovođenje istraživanja i analiza;
- slanje informacija u marketinške svrhe;
- obavljanje drugih poslovnih aktivnosti.

Prikupljanje informacije o drugim ili od drugih osoba

Ukoliko nam dostavite informacije o drugim osobama ili ako druge osobe dostave informacije o Vama, iste će biti korišÄ‡ene striktno u svrhe za koje su i dostavljene. Kao primjer ovog tipa informacija možemo da navedemo adresu prijatelja na koju će biti dostavljena porudžbina ili e-mail adresa prijatelja koja je zabilježena preko opcije “Preporučite prijatelju” ili preko nekih drugih opcija.

Prosljeđivanje ličnih informacija

Nova knjiga ne prodaje i ne iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima niti treća lica mogu imati uvid u Vaše podatke.
 

Mogućnost neprihvatanja marketinških aktivnosti

Jednom kada prikupimo vaše podatke, možemo Vam poslati marketinška obavještenja koja sadrže povoljne ponude, promocije, prodajne akcije i ostale sadržaje. U svakom trenutku imate opciju neprihvatanja budućih marketinških obavještenja novaknjiga.com
Za prestanak primanja marketinških obavještenja, molimo Vas da uradite sledeće:
- pošaljite e-mail na adresu klub@gradskaknjizara.net sa temom “Odjava”.


Pri slanju e-maila, molimo Vas da upišete svoje puno ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu i da specifično naznačite koji tip marketinškog oglašavanja (n.p.r. e-mail, direktna poštanska pisma ili telefonske pozive) ne želite da dobijate. Na taj način će biti osigurana Vaša identifikacija u našem sistemu kako bi uspješno procesirali Vaš zahtjev.

Nakon prijema zahtjeva procedura odjava može potrajati 10 radnih dana.

Dok ova promjena ne stupi na snagu, moguće je da ćete u tom periodu i dalje dobijati naša marketinška obavještenja.

TakoÄ‘e treba notirati da i kada se odjavite od prijema marketinških obavještenja, moguće je da ćete i dalje dobijati poslovna obavještenja kao što su potvrde o naručivanju robe, informacije o povraćaju robe, informacije o ponudama Kluba čitalaca ili ostala obavještenja koja se tiču Gradske knjižare.

Obezbjeđivanje sigurnosti za lične podatke

Bilo da kupujete putem Interneta ili u našim knjižarama, primjenjuju se mjere bezbjednosti i razumne predostrožnosti kako bi se spriječio gubitak, zloupotreba i neovlašÄ‡eni pristup Vašim ličnim podacima koji su pod našom kontrolom. Nova knjiga ne može da osigura ili garantuje sigurnost bilo kog podatka koji se prosljeÄ‘uje putem elektronske pošte, tako da to radite na sopstvenu odgovornost.

Sakupljanje informacija od djece

Nova knjiga neće svjesno ili namjerno sakupljati lične podatke od djece putem Interneta, koja su mlaÄ‘a od 13 godina. Zalažemo se za zaštitu prava djece!

Kontakt

Ukoliko imate pitanja ili pritužbe koje se tiču privatnosti i sigurnosti Vaših podataka, ili ukoliko imate saznanja ili sumnju o naručavanju privatnosti ili sigurnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na neki od sledećih načina:

1.Pozovite naš Call Centar na broj telefona: 00382-20-655-388
2.Pošaljite e-mail na: info@gradskaknjizara.net
3.Pošaljite pismo na poštansku adresu:

Nova knjiga d.o.o
Ludviga Kube bb
81000 Podgorica

Zaštita povjerljivih podataka o transakciji prilikom online kupovine

Prilikom kupovine preko našeg sajta povjerljive informacije i podaci se preusmjeravaju na zaštićeni server banke na kome je potrebno popuniti podatke koji se odnose na platne kartice.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, CRNOGORSKE KOMERCIJALNE BANKE Podgorica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niko od zaposlenih u preduzeću Nova knjiga (Gradska knjižara) nema pristup podacima o korišÄ‡enoj kartici ni u jednom trenutku.