EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
PETAR VELIKI: NJEGOV
Pisac:  Robert K. Mesi

Izdavač:  Laguna

Broj stranica:  755

Format:  13x20 cm

Povez:  Mek

Pismo:  latinica

Godina izdanja:  2016


Cijena:12.50  €
Sa popustom: 11.25 €
   

U svome delu Petar Veliki Robert K. Mesi istra�uje put kojim je jedna nesvakidašnja ljudska stihija preobrazila srednjovekovnu Moskoviju u savremenu Rusiju silom oru�ja, uvozom znanja i talenata i strogom disciplinom. Za?et u tada neuobi?ajenom braku iz ljubavi, Petar Veliki kao da je još prije ro?enja bio predodre?en za sve što je suprotno obi?ajima i navikama starog Ruskog carstva, suo?en još kao dje?ak s tragedijom svojih bliskih srodnika koju je donijela pobuna strijelaca, on je ?vrsto odlu?io da to carstvo promijeni. Samouk, prepun energije koja smirenje nalazi samo u radu, Petar ?e se razviti u kolosalnu li?nost, a svoju carevinu u nešto što Rusija nikada dotad nije bila – u evropsku silu s kojom se mora ra?unati u svakom ratu i u svakom politi?kom aran�manu. Svuda uvek prisutan i tijelom i duhom, Petar Veliki ne?e samo ostaviti svojoj zemlji zaveštanje koje ?e joj biti temelj za sve budu?e vjekove ve? ?e postaviti uzor modernog ?elnika dr�ave, koji pitanja unutrašnje i spoljne politike ne rješava sa svog zlatnog trona, ve? na licu mesta, sopstvenom pame?u i autoritetom, a ako je potrebno, i mišicom i oru�jem.

 
 
Komentari čitalaca            -          Ostavi komentar
 
Iz istog žanra:
Čitaoci koji su čitali ovu knjigu čitali su i: