EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
VOLJA ZA MOĆ
Pisac:  Fridrih Niče

Izdavač:  Dereta

ISBN:  9788673466521

Prevodilac:  Dušan Stojanović

Broj stranica:  573

Format:  21cm

Povez:  Tvrdi

Pismo:  Latinica

Godina izdanja:  2012

Mjesto izdanja:  Beograd


Cijena:15.00  €
Sa popustom: 13.50 €
   

Najslavnije i najkontroverznije Ničeovo djelo, najbogatija riznica misli ovog filozofa.

Či­ta­lac ne tre­ba da se va­ra u po­gle­du smi­sla na­zi­va ko­ji je dan ovom je­van­đe­lju bu­duć­no­sti - „Vo­lja za moć - po­ku­šaj pre­o­ce­njivanja svih vrijed­no­sti". Sa ovom for­mu­lom do­la­zi do iz­ra­za je­dan pro­tiv­po­kret u po­gle­du na prin­cip i za­da­tak; po­kret ko­ji će u ta­ko da­le­koj bu­duć­no­sti za­mije­ni­ti onaj pot­pu­ni ni­hi­li­zam, ko­ji opet pret­po­sta­vlja, lo­gič­ki i psi­ho­lo­ški, ko­ji ni­ka­ko druk­čije i ne mo­ 

 
Komentari čitalaca            -          Ostavi komentar
 
Iz istog žanra:
Čitaoci koji su čitali ovu knjigu čitali su i: