EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
ZBIRKA SUDSKE PRAKSE PRIVREDNIH SUDOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE INTELEKTUALNE SVOJINE
Izdavač:  Slu�beni glasnik

ISBN:  978-86-519-0738-1

Broj stranica:  420

Format:  14 x 20 cm

Povez:  Bro�

Pismo:  latinica

Godina izdanja:  2016


Cijena:6.50  €
Sa popustom: 5.85 €
   
Ovo izdanje predstavlja skup odabranih sentenci izra?enih na osnovu odluka Višeg trgovinskog suda, u periodu do 1. januara 2010. godine, odnosno odluka Privrednog apelacionog suda, u periodu posle 1. januara 2010. godine, u sporovima iz oblasti zaštite prava intelektualne svojine. Sentence su sistematizovane u tri dijela. Prvi dio se odnosi na zaštitu �igova, drugi na zaštitu autorskog i srodnih prava, a tre?i na ostala prava (patent, industrijski dizajn, pravo konkurencije, poslovno ime). Svaki dio je sistematizovan u tri podgrupe koje se odnose na sporna pitanja procesnog prava, materijalnog prava i u vezi sa privremenim mjerama. Sentence su pore?ane hronološki, po brojevima i godinama kada su donijete odluke.
 
Zbirka sentenci omogu?ava pra?enje izmjena zakonskih rješenja i razvitka sudske prakse, u vezi s tim promjenama. U ovoj knjizi je predstavljeno rješavanje ve?eg broja sudskih predmeta u kome su razmatrana brojna sporna pitanja iz oblasti zaštite intelektualne svojine. Zato bi mogla biti korisna onima koji se profesionalno bave ovom vrstom sporova, ali i onima koji u svom privrednom poslovanju imaju interesovanje za ovu vrstu prava, radi sudske zaštite sopstvenih prava i uskla?ivanja ponašanja u prometu kako ne bi vršili povredu tu?ih prava.
 
 
Komentari čitalaca            -          Ostavi komentar
 
Iz istog žanra:
Čitaoci koji su čitali ovu knjigu čitali su i: