EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 

Menadment i predvodnitvo 

INSPIRATIVNI MENADER Autor:Dudit Liri-Dojs
Izdavač: MIBA BOOKS
Cijena:7.30 €
Sa popustom: 6.57 €
    Neki efovi su bolji od dobrih oni suinspirativni. Njihovi timovi postiu izuzetan učinak jer ne mogu da zamisle situaciju u kojoj će iznevjeriti svog menadera. Ovi inspirativni menaderi su potovaniji, podmanjim su stresom i pruaju bolje rezultateod drugih menadera. elite da budete ...
KOLA BIZNISA Autor:Robert Kiosaki
Izdavač: Finesa
Cijena:8.00 €
Sa popustom: 7.20 €
    Najbogatiji ljudi na svijetu tragaju za mreama i izgrađuju ih! Svi ostali trae posao. Ključ vaeg finansijskog usjpeha krije se u nalaenju ili izgradnji svoje poslovne mree. Razlika između pobednika i gubitnika određuje linija cilja. Pobednicima nije stalo da li će je ...
MENADMENT I EKONOMIKA ORGANIZACIJE Autor:Grupa autora
Izdavač: Cid
Cijena:35.00 €
Sa popustom: 31.50 €
    Poslovno okruzenje koje nas vodi u dvadeset i prvi vijek vodjeno je globalnom konkurencijom kako u kvalitetu, tako i u cijenama, inovacijama i fleksibilnosti organizacija. U nasem svijetu, koji se brzo mijenja, razlicite ekonomske oblasti imaju mnogo toga da ponude kao pripremu za buduce menadzere.T ...
PREZENTACIJOM DO USPEHA Autor:Jerry Weissman
Izdavač: Naklada mate
Cijena:25.00 €
Sa popustom: 22.50 €
    Dnevno se u svijetu dogodi oko 30 miliona prezentacija. Milioni od tih će biti neuspjeni, a milioni će biti ispraćeni zijevanjem - svjetski poznati konzultant i prezentator Jerry Weissman pokazuje kako se povezati s najteom, najzahtijevnijom publikom i podstaći ih na akciju. We ...
ADIES O MENADMENTU Autor:Isak Adies
Izdavač: Hesperia
Cijena:20.00 €
Sa popustom: 18.00 €
    Sistem menadmenta Isaka Adiesa spada u rijetke primjere sveobuhvatnog poimanja svijeta organizacija i načina kako da se njima upravlja. Riječ je o kompleksnom sistemu a ne o parcijalnoj teoriji, pojedinačnim alatima ili odabranim principima. Adiesov sistem menadmenta je zapravo: ...
UMEĆE RATOVANJA ZA MENADERE Autor:Donald G. Kraus
Izdavač: Algoritam
Cijena:4.30 €
Sa popustom: 3.87 €
    Već godinama poslovne kole i profesionalni savetnici koriste kineski tekst star 2500 godina i njegove nezamenjive komentare o vođenju, strategiji, organizaciji, takmičenju i saradnji. Drevna mudrost Sun Cuovog klasičnog teksta Umeće ratovanja učinjena je u ovoj knji ...
PRINCIPI MENADMENTA Autor:Čak Vilijams
Izdavač: Data status
Cijena:25.00 €
Sa popustom: 22.50 €
    Na osnovu anketiranja vie od hiljadu studenata i univerzitetskih profesora, njihovih odgovora i sugestija nastala je knjiga Principi menadmenta (MGMT). Ovaj jezgrovito napisan tekst je proveren u radu sa akademcima i odobren od nastavnog osoblja fakulteta, prilagođen je dinamičnom na& ...
OPTI BEZBEDONOSNI MENADMENT Autor:Momčilo Talijan
Izdavač: Hesperia
Cijena:18.20 €
Sa popustom: 16.38 €
    Prvi dio, Opti menadment, prua osnovna znanja o genezi, sutini i sadrini menadmenta, problemima i zakonitostima njegovog ostvarivanja, kao i pravcima i tendancijama razvoja savremenog menadmenta. Drugi dio ovog udbenika, Bezbednosni menadment, bavi se teorijskim osnovama i praksom ostvar ...
STRATEGIJSKI MENADMENT NA DELU Autor:Meri Kolter
Izdavač: Data status
Cijena:17.10 €
Sa popustom: 15.39 €
    Konkurentska prednost. Ovaj pojam je od fundamentalnog značaja za izučavanje strategijskog menadmenta, sa kojim ćete, kada zavrite čitanje ovog teksta, biti prilično dobro upoznati! ta je to konkurentska prednost? Ona se odnosi na distinktivno obeleje po kome se neko ili ...
PROFITABILNO BRENDIRANJE Autor:Nick Wreden
Izdavač: Vbz
Cijena:31.20 €
Sa popustom: 28.08 €
    Profitabilno brendiranje nudi sveobuhvatan pristup brendiranju koji tvrtkama omogućuje da tu svoju aktivnost zajedno s marketingom izravno poveu s krajnjim rezultatima poslovanja te da usklade njegovu organizaciju. Na taj način tvrtke si osiguravaju kupce koji će se uvijek ponovo ...
MENADMENT I UMETNOST Autor:Vilijam Berns
Izdavač: Clio
Cijena:18.20 €
Sa popustom: 16.38 €
    Knjiga Menadment i umjetnost prua sadanjim i budućim stručnjacima opsean uvid u teoriju i praksu svih oblasti menadmenta primijenjenih na umetničke organizacije, bez obzira na to da li je riječ o pozoritima, muzejima, plesnim kompanijama ili operskim kućama. Čitao ...
ORGANIZACIONO PONAANJE Autor:Neboja Janićević
Izdavač: Data status
Cijena:16.10 €
Sa popustom: 14.49 €
    Organizaciono ponaanje je naučna disciplina koja istrauje uzroke, oblike i posljedice ponaanja ljudi u organizacijama. Cilj organizacionog ponaanja jeste da definie ponaanje ljudi u organizacijama, da ga predvidi i, u mjeri u kojoj je to moguće, utiče na njega sa ciljem da se po ...

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>