EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 

Etnologija 

TRG TIINE Autor:Milutin Dedić
Izdavač: Admiral books
Cijena:77.90 €
Sa popustom: 70.11 €
    Trg tiine je jedinstvena i čudna knjiga, slikovita u pričama i narativna u ilustracijama, simbiotički duh blagosloven jedinstvenim ivotnim iskustvom, dijagram unutranjih stanja i raspoloenja, nerv vremena, intelektualna moć koja se crpe iz bogate tradicije, kompleksne, dinami ...
MUZEJI I GRANICE MOĆI Autor:Ljiljana Gavrilović
Izdavač: Čigoja tampa
Cijena:8.40 €
Sa popustom: 7.56 €
    U svojoj knjizi "Muzeji i granice moći" Ljiljana Gavrilović bavi se odnosima između muzeja, drutva i politike identiteta, kao i odnosima muzeologije i antropologije (autorkine matične discipline), te vezom muzeja, popularne kulture i savremenog svijeta uopte. ...
FIRENTINCI NA BALKANU 1300-1600 Autor:Radmilo Pekić
Izdavač: Filozofski fakultet univerziteta Pritina
Cijena:40.00 €
Sa popustom: 36.00 €
    U izdavatvu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Pritini, iz tampe je 2012. godine izala monografija doc. dr Radmila Pekića, pod naslovom Firentinci na Balkanu 1300-1600, studija iz srednjovjekovne istorije. Riječ je o obimnoj monografiji koja je zasnovana na isključivo naučn ...
MOJI MILANKOVIĆI IZ DALJA Autor:Duan Milanković
Izdavač: Miroslav
Cijena:7.30 €
Sa popustom: 6.57 €
    Duan Milanković, jedan od potomaka naučnika svjetskog glasa Milutina Milankovića, objavio je knjigu sjećanja Moji Milankovići iz Dalja. Zanimljiva priča, lijepa knjiga, bogato ilustrovana iz porodičnog albuma. ...
HRONIKA O GVAJAKI INDIJANCIMA Autor:Pjer Klastr
Izdavač: Stylos
Cijena:8.20 €
Sa popustom: 7.38 €
    Autor je ivio godinu dana u neposrednoj blizini Gvajaki Indijanaca, koje jo nazivaju i Okrutnim Pacovima. Oni sebe nazivaju Ače, Osobe. Ćutljivi i nevidljivi ovi nomadi pohode tropske ume na istoku Paragvaja, to im je omogućilo da dugo odolijevaju sudbini stajaćih suseda: rop ...
URBANO NASLEĐE CRNE GORE SA POSEBNIM OSVRTOM NA RAZVOJ CETINJA Autor:Boidar Milić
Izdavač: Orion Art
Cijena:20.00 €
Sa popustom: 18.00 €
    ...
UPRAVNO-PRAVNI I POLITIČKI STATUS I POLOAJ MUSLIMANA CRNE GORE Autor:Dr Advul Kurpejović
Izdavač: Matica muslimanska Crne gore
Cijena:3.00 €
Sa popustom: 2.70 €
    ...
MAHMUTOVIĆI BJELOPOLJSKOG KRAJA Autor:Grupa autora
Izdavač: El-Kelimeh
Cijena:20.00 €
Sa popustom: 18.00 €
    ...
MITOLOKI REČNIK Autor:Petar Bulat, Veselin Čajkanović
Izdavač: Srpska knjievna zadruga
Cijena:11.60 €
Sa popustom: 10.44 €
    Kada je znameniti istoričar Stanoje Stanojević uoči Drugog svjetskog rata stvarao "Narodnu enciklopediju srpsko-hrvatsko-slovenačku", odrednice iz slovenske mitologije sastavili su Veselin Čajkanović (1881-1946) i Petar Bulat (1888-1945), velika imena nae etnologije, p ...
ISELJAVANJE MUSLIMANA CRNE GORE U TURSKU Autor:Safet Bandović
Izdavač: Matica muslimanska Crne gore
Cijena:5.00 €
Sa popustom: 4.50 €
    Demografska kretanja stanovnitva koja se manifestuju kroz preseljavanje, premjetanje, razmjetanje, migracije, emigracije, seobe, bjekstva, progone, etnička činjena i druge pokrete su veoma sloena i naučno muiltidiscplinirana, jer sadre naučnu, istorijsku, etnografsku, kult ...
CRNOGORSKA RETORIKA Autor:Radovan Radonjić
Izdavač: Dan
Cijena:50.00 €
Sa popustom: 45.00 €
    "Studija Crnogorska retorika akademika Radovana Radonjića ima sva naučna i predagoko-didaktička svojstva njegovih djela i predstavlja posve nov, uvjerljiv i neprocjenjivo vaan doprinos spoznaji crnogorske nacionalne kulture, odnosno istorijskom i teorijskom objanjenju njene posebno ...
POGREBNI OBIČAJI NA TLU CRNE GORE Autor:Vasilije Mujo Spasojević
Izdavač: Pobjeda
Cijena:7.50 €
Sa popustom: 6.75 €
    U ovoj knjizi su opisani svi ritualni detalji od momenta dvorenja bolesnika čija se smrt očekuje, same smrti i sahrane pa do davanja pomena, kod pripadnika sve tri konfesije u Crnoj Gori, počev od najranijih dana do danas, koji su izvorno prikupljeni od starih ljudi i dobrih pamtia. ...

<< 1 2 3 4 >>