EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 

Istorija 

ISTORIJA BALKANA Autor:Stevan K. Pavlović
Izdavač: Clio
Cijena:19.10 €
Sa popustom: 17.19 €
    ...
FOTELJA NA SENI Autor:Amin Maluf
Izdavač: Laguna
Cijena:7.30 €
Sa popustom: 6.57 €
    Četiri veka francuske istorije. Naciju ne čini to ...
SLAVA I ČAST Autor:Dragomir Acović
Izdavač: Službeni glasnik
Cijena:46.20 €
Sa popustom: 41.58 €
    Ova publikacija napisana je s ciljem da naj ...
VELIKI RAT VIDOVDANSKA ETIKA PAM?ENJE: O ISTORIJI IDEJA I SPOMENU Autor:Bogoljub Å ijaković
Izdavač: Službeni glasnik
Cijena:2.50 €
Sa popustom: 2.25 €
    PAMTIMO LI �RTVE RATOVA? U ODBRANU PRAVA NA SMISAO �RTVOVANjA I NA SVETINjU �IVOTA. ...
JEZI?KA UMETNOST ŠIZOFRENIJE - JEDAN POGLED NA HELDERLINOV Autor:Roman Jakobson, Grete Libe-Grothus
Izdavač: Slu�beni glasnik
Cijena:3.50 €
Sa popustom: 3.15 €
    Jedan pogled na Helderlinov �Pogled� objavljen je prvi put na njema?kom jeziku 1976, u ediciji Suhrkamp taschenbuch wissenschaft, i predstavlja jednu od Jakobsonovih najfascinantnijih i najprovokativnijih analiza poezije. ...
VOJSKA NEDIĆEVE SRBIJE Autor:Bojan B. Dimitrijević
Izdavač: Službeni glasnik
Cijena:10.20 €
Sa popustom: 9.18 €
    Ova monografija nudi sistematizovana saznanja o oru ...
SRBIJA I VENECIJA (VI-XVI vek) Autor:Momčilo Spremić
Izdavač: Službeni glasnik
Cijena:6.50 €
Sa popustom: 5.85 €
    "Obimna je literatura o srpsko-mletačkim odnosima, ali niko nije obradio ceo srednji vek, već manje periode ili pojedine teme." - Iz predgovora Momčila Spremića ...
APISOV APOSTOL Autor:Slaviša Pavlović
Izdavač: Laguna
Cijena:7.70 €
Sa popustom: 6.93 €
    Roman Apisov apostol prati uzbudljiv ...
PETAR VELIKI: NJEGOV Autor:Robert K. Mesi
Izdavač: Laguna
Cijena:12.50 €
Sa popustom: 11.25 €
    Protkana legendama i anegdotama, odlomcima iz autenti?nih pisama i dnevnika, a prije svega zasnovana na ogromnom istra�iva?kom radu i �irokom autorovom poznavanju evropske istorije. Mesijeva biografija Petra Velikog je zanosna knjiga, ni�ta manje ?arobna od ma kojeg romana, ?ak ?arobnija od ve ...
PETAR VELIKI: NJEGOV Autor:Robert K. Mesi
Izdavač: Laguna
Cijena:12.50 €
Sa popustom: 11.25 €
    �Knjiga pisana stilom koji u sebi spaja �ivost, jasno?u i osje?ajnost. Na njoj bi mogli da zavide podjednako i istori?ari i romanopisci.� Chicago Sun-Times ...
FRANC FERDINAND Autor:Žan Pol Bled
Izdavač: Dan Graf
Cijena:13.00 €
Sa popustom: 11.70 €
    Hiljadu devetsto četrnaeste godine sudbina Austrougarske nije zapisana, iako neki u njoj vide "drugog bolesnika Evrope". Svakako, ona predstavlja poseban slučaj u evropskom pejza ...
SLUČAJ JUGOSLAVIJA Autor:Branko Mamula
Izdavač: Dan Graf
Cijena:10.50 €
Sa popustom: 9.45 €
    Re ...

<< 1 2 3 >>