EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 

Teorija knjievnosti 

JEDNOIPOOKI STRELAC Autor:Benedikt Livic
Izdavač: Slubeni glasnik
Cijena:1896.00 din
Sa popustom: 1706.40 din
    U svijetu avangardologije "Jednoipooki strelac" Benedikta Livica je, po mnogo čemu, jedinstvena knjiga. Ona je i prva prava istorija ruske avangarde koju je Livic napisao i objavio u vremenu kada je ruska avangarda bila tabu tema. Istovremeno je i dokumentarno-memoarski tekst o najburnijim vr ...
NOVIJE TEORIJE PRIPOVEDANJA Autor:Volas Martin
Izdavač: Slubeni glasnik
Cijena:1992.00 din
Sa popustom: 1792.80 din
    U knjizi je prikazan čitav niz novijih teorija pripovjedanja (u neknjievnim i knjievnim disciplinama) sa ciljem da se pokae kako one mijenjaju nae razumijevanje ne samo umjetničkih već i neumjetničkih oblika u prozi, kao to su biografija i istorijski spisi. Date teorije Vola ...
USMENA KNJIŽEVNOST I SAVREMENA CRNOGORSKA PRIPOVIJETKA Autor:Vladimir Vojinović
Izdavač: Institut za crnogorski jezik i književnost
Cijena:756.00 din
Sa popustom: 680.40 din
    Knjiga "Usmena književnost i savremena crnogorska pripovijetka", sadrži tri centralne cjeline, s naslovima: "O usmenoj", "Odnos usmenoga stvaralaštva i crnogorske pisane pripovijetke od 1990. do 2006. godine" i "Zaključak". Knjiga sadrži i dva priloga: "Prilog bibliografij ...
POEMA ILI MODERNI EP Autor:Tanja Popović
Izdavač: Slubeni glasnik
Cijena:480.00 din
Sa popustom: 432.00 din
    Knjiga Poema ili moderni ep predstavlja nastavak autorkinih pređanjih istraivanja stihovane naracije ili, ire uzev, poeme kod Srba (monografija Srpska romantičarska poema proistekla iz istoimene doktorske disertacije). Zbog toga imamo obavezu da o sadraju i metodu ove knjige kaemo ne ...
PISAC I PRIČA STVARALAČKA BIOGRAFIJA IVE ANDRIĆA Autor:aneta Đukić Perieć
Izdavač: Akademska knjiga
Cijena:4200.00 din
Sa popustom: 3780.00 din
    Knjiga Pisac i prica po sintetickom nacinu pristupa Andricevom zivotu i delu, ali i zahvaljujuci novim otkricima i pronicljivim interpretativnim uvidima u pojedinacna dela, kao i u celokupan piscev opis, prevazilazi sve dosadasnje biografije, ali i mnoge monografije posvecene autoru Na Drini cuprije ...
NAUKA O KNJIZI U CRNOJ GORI Autor:Duan Martinović
Izdavač: Cid
Cijena:3600.00 din
Sa popustom: 3240.00 din
    Prestizna crnogorska izdavacka kuća CID iz Podgorice, pored brojnih biblioteka koje su je afirmisale, pokrenula je i novu ediciju CRNA GORA i u okviru nje dala inicijativu za ovu knjigu. Teme koje su u njoj obradjene predmet su visegodisnjeg naucnog interesovanja i istrazivanja. Iz istorije sta ...
TUMAČENJE KNJIEVNOG DJELA I METODIKA NASTAVE Autor:Grupa autora
Izdavač: Orfeus
Cijena:1980.00 din
Sa popustom: 1782.00 din
    ...
KRIZA JE GRUPNO PUTOVANJE Autor:Grupa autora
Izdavač: Arhipelag
Cijena:1188.00 din
Sa popustom: 1069.20 din
    Veliki pisci savremene svetske knjievnosti (od Davida Grosmana do Klaudija Magrisa, od Dona Ralstona Sola do Kristofera Houpa, od Čarlsa Simića do Đerđa Konrada, od Karlosa Fuentesa do Draga Jančara, od Andreja Bitova do Nelofer Pazire, od Enrikea Vila-Matasa do Alekseja S ...
RETORIKA NAUKA O BESEDNITVU Autor:Branislav Nuić
Izdavač: Asee
Cijena:2184.00 din
Sa popustom: 1965.60 din
    Najznačajniji predratni udbenik retorike u nas je delo komediografa i pravnika Branislava Nuića! Njegova "Retorika" je odmah stekla slavu - prvi put je objavljena 1934, a drugo izdanje je doivela već 1938 godine - za razliku od Sterijinog, Nuićevo djelo je udbenik primenjeno ...
UKUS, MITOVI IPOETIKA Autor:Milivoj Solar
Izdavač: Slubeni glasnik
Cijena:2196.00 din
Sa popustom: 1976.40 din
    Ova je knjiga izbor iz mojih radova o problematici ukusa, mitova koji utječu na tumačenje knjievnosti te o shvaćanju postmodernizma i odnosima trivijalne i visoke knjievnosti. ...
TEORIJA KNJIEVNE ISTORIJE Autor:Klaus Ulig
Izdavač: Slubeni glasnik
Cijena:1176.00 din
Sa popustom: 1058.40 din
    Polemičkom argumentacijom o problemu odnosa istorije i knjievnosti, ova studija postavlja u centar naučnog interesovanja smisao i saznajni status knjievne istoriografije. a) Knjievna istorija b) Teorija knjievnosti ...
BIBLIOGRAFIJA DOBRICE ĆOSIĆA Autor:Dejan Vukićević
Izdavač: Sluzbeni Glasnik
Cijena:2280.00 din
Sa popustom: 2052.00 din
    Bibliografija autora koji je svojom raznovrsnom djelatnoću i ivotom (skojevac i komunista, partizanski borac, knjievnik, publicista, kulturni poslenik, disident, dravnik) obeleio drugu polovinu XX i prvu deceniju XXI vijeka ne samo na srpskim već i na junoslovenskim prostorima, zna&# ...

<< 1 2 3 4 5 >>