EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 

Mainstvo 

MAINSKI PRIRUČNIK Autor:Grupa autora
Izdavač: Akademska Misao
Cijena:35.00 €
Sa popustom: 31.50 €
    Ovo je prvi u seriji priručnika namijenjenih inenjerima i studentima tehničkih fakulteta. Na preko 700 strana dat je akcenat mainskoj struci, i matematički podsjetnik i pregled fizičkih mjera i veličina kao i mnotvo korisnih tablica. Priručnik obuhvata matematiku, fi ...
OSNOVE MEHANIKE FLUIDA Autor:Vukoslavčevič Petar, Karadić Uro
Izdavač: Univerzitet Crne Gore
Cijena:10.00 €
Sa popustom: 9.00 €
    ...
MAINSKI ELEMENTI - IZVODI IZ TEORIJE,RIJEENI ZADACI,TABLICE I DIJAGRAMI Autor:Rado B. Bulatović
Izdavač: Univerzitet Crne Gore
Cijena:10.00 €
Sa popustom: 9.00 €
    ...
TEHNIČKI PRIRUČNIK Autor:Nikola Počuča
Izdavač: Građevinska knjiga
Cijena:38.90 €
Sa popustom: 35.01 €
    Tehnički priručnik pojavljuje se na naem tritu upravo u trenutku kada se vre stručni napori na usklađivanju tehničke regulative sa evropskim standardima. Priručnik predstavlja i povezivanje različitih standarda koji se najvećim dijelom koriste u mainsk ...