EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 

Ostale religije 

SIKIZAM Autor:Nikky Guninder K. Singh
Izdavač: Čigoja tampa
Cijena:5.60 €
Sa popustom: 5.04 €
    Sikizam, najmlađa od velikih religija svijeta, nastala je prije otprilike petsto godina u sjevernoj Indiji. Siki, sljedbenici mistika Nanaka koji je ivio u esnaestom vijeku, vjeruju da, za razliku od Boga u hrićanstvu, judaizmu ili islamu, Vrhunska Stvarnost u osnovi sikizma ne predstav ...
TAOIZAM Autor:Pola R. Herc
Izdavač: Čigoja tampa
Cijena:5.60 €
Sa popustom: 5.04 €
    Taoizam je jedna od velikih religioznih tradicija nastalih u Kini. Za razliku od velikih zapadnjačkih religija, taoizam nema jednog boga ni proroka osnivača. Jedno od glavnih vjerovanja taoizma je da svaka osoba treba da slijedi sopstveni put ka Tao-u, ili "ivotnom putu”. Univerzalan, a ...
INTO Autor:Grupa autora
Izdavač: Čigoja tampa
Cijena:5.60 €
Sa popustom: 5.04 €
    into, religija nastala jo u praistoriji, objanjava ta to znači biti Japanac. Mnogo manje formalna religija, a vie duboki izraz načina ivota, into religija, sa svojim ritualima, tradicijama i vrijednostima umnogome je oblikovala japansku kulturu. Za razliku od drugih velikih svjetski ...
KONFUČIJANIZAM Autor:Doroti i Tomas Hubler
Izdavač: Čigoja tampa
Cijena:5.60 €
Sa popustom: 5.04 €
    Osnovan prije 2500 godina u Kini, konfučijanizam je predstavljao sistem etičkog ponaanja i drutvene odgovornosti, a razvio se u jednu od velikih duhovnih tradicija Istoka. Kao takav, odigrao je veoma vanu ulogu u razvoju kineske civilizacije tokom vijekova. Takođe je imao i zna ...
INDIJANSKE RELIGIJE Autor:Paula R. Hartc
Izdavač: Čigoja tampa
Cijena:5.60 €
Sa popustom: 5.04 €
    Iako ne postoji jedinstvena indijanska religija, sistem vjerovanja različitih plemena ima mnogo zajedničkih karakteristika. Za razliku od organizovanih religija, indijanske religije se ne oslanjaju na određeni tekst ili pisani etički kôd, niti postoji centralna istorijska figura ...