EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 

Pravoslavna religija 

NA HANDŽILUKU Autor:Grigorije Božović
Izdavač: Službeni glasnik
Cijena:1140.00 din
Sa popustom: 1026.00 din
    Grigorije Bo�ović će, uz neke ranije objavljene priče, početi da negdje od 1923, a naročito od penzionisanja (1927), stvara svojevrsni album pravoslavnih hramova i portreta uglednih sve�tenika i monaha. U tome se on uzdigao iznad svih srpskih pisaca. Niko od njih nije u�ao u vi�e pravos ...
LICEM PREMA BOŽIĆU Autor:Miodrag Raičević
Izdavač: Slu�beni glasnik
Cijena:1224.00 din
Sa popustom: 1101.60 din
    Priče u slavu preradosnog hri�ćanskog praznika Bo�ića, sabrane u ovoj knjizi, prete�no su nastajale u prvoj polovini dvadesetog vijeka. Svijet djetinjstva i praznovanje Bo�ića, viđeni dječjim očima, date su u prvom dijelu knjige, u drugom dijelu preovladavaju socijalni motivi, dok pr ...
MRŽNJE, RATOVI, DEMONI HRIŠĆANSKOG SVETA Autor:Darko Gavrilović
Izdavač: Slu�beni glasnik
Cijena:936.00 din
Sa popustom: 842.40 din
    Ovo je knjiga za koju bi svaki sledbenik Hristovog učenja mogao da ponovi ono �to je rekao njegov Spasitelj:Izvadi najpre brvno iz oka svog, pa će� onda vidjeti izvaditi trun iz oka brata svog. ...
PATRIJARH SRPSKI PAVLE Autor:an Klod Lare
Izdavač: Slubeni glasnik
Cijena:1092.00 din
Sa popustom: 982.80 din
    Iako je od njegovog upokojenja prolo nekoliko godina, stičemo utisak da je neprestano s nama: sveti patrijarh Pavle, monah velikog smirenja, čovjek blizak ljudima, tihi zastupnik, svetac koji hoda, patrijarh koga su svi osjećali svojim i koji je sve voljeo istom ljubavlju. ...
OCRKOVLJENJE Autor:Aleksandar Torik
  
Cijena:348.00 din
Sa popustom: 313.20 din
    Danas pred velikim brojem ljudi, koji su shvatili umom ili osJetili srcem, da Bog postoji, i koji su svJesni, iako nejasno, svoje pripadnosti Pravoslavnoj Crkvi i koji ele da joj se prisajedine, stoji problem OCRKOVLJENJA, to jest ulaska u Crkvu u svojstvu njenog potpunog i punopravnog člana. ...
PRAVOSLAVLJE ZA POČETNIKE Autor:Miroljub Petrović
Izdavač: Agencija Matić
Cijena:900.00 din
Sa popustom: 810.00 din
    Pravoslavlje je koncept za stvaranje dobrih ljudi. Jedini razlog zbog koga je Bog stvorio ovaj svijet jesu dobri ljudi. Planeta Zemlja je posvećena da bude dom dobrih ljudi koji će se rađati i mnoiti, i učestvovati zajedno sa Bogom u stvaranju onog to je najvanije u svemiru, a ...
BEZ LJUBAVI NEMA IVOTA Autor:Starc Tadej Vitovniočki
Izdavač: Versko dobrotvorno starateljstvo
Cijena:540.00 din
Sa popustom: 486.00 din
    Nova knjiga o starcu Tadeju jo jednom ga pokazuje kao istinskog svjedoka pravoslavnog isihastičkog predanja i kao čovjek koji je umio da svojim savremenicima prenese ivu reč utjehe. Time je otac Tadej dokazao da Pravoslavlje ima neiscrpni potencijal obnavlljanja čak i u vremeni ...
HRISTOS JE TVOJA SLOBODA - PRAVOSLAVNO LEČENJE OD BOLESTI ZAVISNOSTI Autor:Vladimir Dimitrijević
Izdavač: Versko dobrotvorno starateljstvo
Cijena:1656.00 din
Sa popustom: 1490.40 din
    Najzad jedan ozbiljan pravoslavni pogled na bolesti zavisnosti, koje, kao kuga, pustoe čovječanstvo od druge polovine 20. vijeka do danas. ...
RAZGOVORI SA EGIPATSKIM PODVINICIMA Autor:Sveti Jovan Kasijanin
Izdavač: Versko dobrotvorno starateljstvo
Cijena:1656.00 din
Sa popustom: 1490.40 din
    Sveti Jovan Kasijan je bio podvinik sa pravoslavnog Zapada koji je otiao na pravoslavni Istok, i tamo se napojio premudroću koju je sabrao i izloio kako za svoju braću - podvinike, tako i za nas, hrićane potonjih vremena. ...
DUHOVNE VEBE Autor:Sveti Nikodim Svetogorac
Izdavač: Versko dobrotvorno starateljstvo
Cijena:1860.00 din
Sa popustom: 1674.00 din
    Kada su Petar i drugi apostoli lovili ribu, i posle svenoćnog truda nita nisu ulovili, Gospod im je rekao da idu na dubinu, i ulova je bilo toliko da su se mree skoro pocijepale. Knjiga Svetog Nikodima je upravo to - ulov na dubini Svetog Duha, potreban svakome ko eli da bude ozbiljan pravo ...
IVO JE PRAVOSLAVLJE Autor:Sveti Nikolaj Japanski
Izdavač: Versko dobrotvorno starateljstvo
Cijena:1188.00 din
Sa popustom: 1069.20 din
    Kada se pojavio u Japanu, Japan je bio neznaboački; kada je otiao Hristu, Japan je imao Pravoslavnu Crkvu. itije i podvizi jednog od najvećih svetitelja 20. vijeka - Nikolaja ravnoapostolnog prosvjetitelja zemlje izlazećeg sunca. ...
MOJ IVOT U HRISTU 2.TOM Autor:Sveti Jovan Krontatski
Izdavač: Versko dobrotvorno starateljstvo
Cijena:1224.00 din
Sa popustom: 1101.60 din
    Najljepa mjesta iz dvotomnog molitvenog dnevnika svetog Jovana Krontatskog izabrao je njegov mlađi savremenik svetenik Aleksandar Jeljčaninov i sistematski ih rasporedio prema oblastima: grijeh, ljudi, svijet, dua, vjera i čudo, molitva, Crkva, Bog. "To je povratak duhu Svetih Ota ...

<< 1 2 3 4 5 >>