EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 

Rezultat pretrage Paulo Koeljo

�PIJUNKA
Autor:Paulo Koeljo
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.99 €
Sa popustom: 6.29 €
    �pijunka otkriva istinitu i potresnu pri?u Mata Hari, poznate kurtazane, okrivljene za izdaju i �pijuna�u, koja je pogubljena prije 100 godina. Mata Hari je bila plesa?ica koja je �okirala i odu�evljavala publiku u periodu Prvog svjetskog rata, te postala osoba od povjerenja nekih od najmo ...
ZAHIR Autor:Paulo Koeljo
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.20 €
Sa popustom: 5.58 €
    Pripovjeda? Zahir je visokotira�ni autor koji �ivi u Parizu i u�iva sve privilegije koje sobom donose novac i slava. �ena sa kojom je deset godina u braku radi kao ratni dopisnik i nestala je zajedno sa prijateljem, Mihailom, koji joj je mo�da ljubavnik. Da li je Ester kidnapovana, ubij ...
VERONIKA JE ODLU?ILA DA UMRE Autor:Paulo Koeljo
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Veronika, mlada Slovenka, ima, naizgled, sve �to se mo�e po�eljeti: mladost, ljepotu, momka, dobar posao... Pa ipak, o?igledno, ne�to nedostaje jer Veronika u sebi osje?a nevjerovatnu prazninu. Jednog novembarskog jutra, Veronika je odlu?ila da umre. Progutala je punu �aku tableta za spav ...
RUKOPIS PRONA?EN U AKRI Autor:Paulo Koeljo
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.00 €
Sa popustom: 4.50 €
    Godina 1990. Jerusalim se priprema za invaziju Krsta�a, ?ovjek poznat kao Kopta, saziva sastanak na koji poziva sve stanovnike grada mlade, stare, mu�karce i �ene. Ljudi preispituju svoje strahove, istinske neprijatelje, poraze i borbe; razmi�ljaju o volji za promjenom, o vrlinama ljubavi i ...
PRELJUBA Autor:Paulo Koeljo
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.00 €
Sa popustom: 4.50 €
    Linda je mlada, lijepa i uspje�na novinarka, supruga i majka. Udata je za ?ovjeka koji joj pru�a ljubav, siguran �ivot i sve �to se novcem mo�e kupiti; mu�karci se za njom osvr?u, a �ene joj zavide. Pa ipak, jedan neobi?an razgovor i slu?ajan susret sa ljubavlju iz srednjo�kolskih da ...
JEDANAEST MINUTA Autor:Paulo Koeljo
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.00 €
Sa popustom: 6.30 €
    "Kada se na?emo iza zatvorenih vrata, uvidimo da smo poput upla�enih �ivotinja, nesigurni i ranjivi. Ono �to bi trebalo da bude ?aroban trenutak pretvara se u ?in pun krivice, u kome nikad nemamo osje?aj da ispunjavamo tu?a o?ekivanja. Zaboravljamo da je to jedna od malobrojnih situacija u � ...
HIPI
Autor:Paulo Koeljo
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.50 €
Sa popustom: 7.65 €
    U autobiografskom romanu Hipi Koeljo pri?a pri?u o Paulu, brazilskom mladi?u s kozjom bradicom i duga?kom kosom, koji �eli da postane pisac i kre?e na hodo?a�?e u potrazi za dubljim smislom svog �ivota: prvo na poznati �Voz smrti za Boliviju", zatim u Peru, kasnije autostopom kroz ?ile i Arg ...
BRIDA Autor:Paulo Koeljo
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Brida je mlada, lijepa i zaljubljena, ali ne ...
BITI KAO RIJEKA Autor:Paulo Koeljo
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.00 €
Sa popustom: 4.50 €
    Biti kao rijeka je zbirka neobi?nih razmi�ljanja jednog od najmo?nijih pripovijeda?a na svijetu, Paula Koelja. U ovoj sna�noj zbirci pripovijedaka, proznih crtica i misli, Koeljo, autor Alhemi?ara, nudi svoje sasvim li?ne uvide u �iroki spektar tema od strelja�tva i muzike do elegancije,od ...
ALHEMI?AR Autor:Paulo Koeljo
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Roman koji je Paulu Koelju donio svjetsku slavu i svrstao ga u naj?itanijeg latinoameri?kog pisca poslije Markesa. Ovo je pou?na pri?a o siroma�nom ?obaninu Santjagu, koji prati svoje snove i odlazi na put nadaju?i se da ?e ih ostvariti. Na samom polasku otac mu savjetuje : Kupi sebi stado i putuj ...
ALHEMIČAR Autor:Paulo Koeljo
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:4.50 €
Sa popustom: 4.05 €
    Roman koji je Paulu Koelju donio svjetsku slavu i svrstao ga u najčitanijeg latinoameričkog pisca poslije Markesa. Ovo je poučna priča o siroma ...