EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 

Rezultat pretrage Paulo Koeljo

ZAHIR Autor:Paulo Koeljo
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.20 €
Sa popustom: 5.58 €
    Pripovjedač Zahir je visokotira�ni autor koji �ivi u Parizu i u�iva sve privilegije koje sobom donose novac i slava. �ena sa kojom je deset godina u braku radi kao ratni dopisnik i nestala je zajedno sa prijateljem, Mihailom, koji joj je mo�da ljubavnik. Da li je Ester k ...
VERONIKA JE ODLUČILA DA UMRE Autor:Paulo Koeljo
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Veronika, mlada Slovenka, ima, naizgled, sve �to se mo�e po�eljeti: mladost, ljepotu, momka, dobar posao... Pa ipak, očigledno, ne�to nedostaje jer Veronika u sebi osjeća nevjerovatnu prazninu. Jednog novembarskog jutra, Veronika je odlučila da umre. Progutala je punu �a ...
RUKOPIS PRONAĐEN U AKRI Autor:Paulo Koeljo
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.00 €
Sa popustom: 4.50 €
    Godina 1990. Jerusalim se priprema za invaziju Krsta�a, čovjek poznat kao Kopta, saziva sastanak na koji poziva sve stanovnike grada mlade, stare, mu�karce i �ene. Ljudi preispituju svoje strahove, istinske neprijatelje, poraze i borbe; razmi�ljaju o volji za promjenom, o vrlina ...
PRELJUBA Autor:Paulo Koeljo
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.00 €
Sa popustom: 4.50 €
    Linda je mlada, lijepa i uspje�na novinarka, supruga i majka. Udata je za čovjeka koji joj pru�a ljubav, siguran �ivot i sve �to se novcem mo�e kupiti; mu�karci se za njom osvrću, a �ene joj zavide. Pa ipak, jedan neobičan razgovor i slučajan susret sa ljubavlj ...
JEDANAEST MINUTA Autor:Paulo Koeljo
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:7.00 €
Sa popustom: 6.30 €
    "Kada se nađemo iza zatvorenih vrata, uvidimo da smo poput upla�enih �ivotinja, nesigurni i ranjivi. Ono �to bi trebalo da bude čaroban trenutak pretvara se u čin pun krivice, u kome nikad nemamo osjećaj da ispunjavamo tuđa očekivanja. Zaboravljamo da je to jedna od malobrojnih ...
�PIJUNKA
Autor:Paulo Koeljo
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:6.99 €
Sa popustom: 6.29 €
    �pijunka otkriva istinitu i potresnu priču Mata Hari, poznate kurtazane, okrivljene za izdaju i �pijuna�u, koja je pogubljena prije 100 godina. Mata Hari je bila plesačica koja je �okirala i odu�evljavala publiku u periodu Prvog svjetskog rata, te postala osoba od povjeren ...
HIPI
Autor:Paulo Koeljo
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:8.50 €
Sa popustom: 7.65 €
    U autobiografskom romanu Hipi Koeljo priča priču o Paulu, brazilskom mladiću s kozjom bradicom i dugačkom kosom, koji �eli da postane pisac i kreće na hodoča�će u potrazi za dubljim smislom svog �ivota: prvo na poznati �Voz smrti za Boliviju", zatim u Peru, kasnije autosto ...
BRIDA Autor:Paulo Koeljo
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Brida je mlada, lijepa i zaljubljena, ali ne želi da se pomiri sa time da se život sastoji iz niza istovjetnih dana. Uvjerena da joj je u zvijezdama pisano mnogo više, polazi u potragu za magijom i okultinim moćima. ...
BITI KAO RIJEKA Autor:Paulo Koeljo
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.00 €
Sa popustom: 4.50 €
    Biti kao rijeka je zbirka neobičnih razmi�ljanja jednog od najmoćnijih pripovijedača na svijetu, Paula Koelja. U ovoj sna�noj zbirci pripovijedaka, proznih crtica i misli, Koeljo, autor Alhemičara, nudi svoje sasvim lične uvide u �iroki spektar tema od strelja�tva i muzike ...
ALHEMIČAR Autor:Paulo Koeljo
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Roman koji je Paulu Koelju donio svjetsku slavu i svrstao ga u najčitanijeg latinoameričkog pisca poslije Markesa. Ovo je poučna priča o siroma�nom čobaninu Santjagu, koji prati svoje snove i odlazi na put nadajući se da će ih ostvariti. Na samom polasku otac mu savjetuje : Kupi sebi sta ...
ALHEMIČAR Autor:Paulo Koeljo
Izdavač: Nova knjiga
Cijena:4.50 €
Sa popustom: 4.05 €
    Roman koji je Paulu Koelju donio svjetsku slavu i svrstao ga u najčitanijeg latinoameričkog pisca poslije Markesa. Ovo je poučna priča o siromašnom čobaninu Santjagu, koji prati svoje snove i odlazi na put nadajući se da će ih ostvariti. Na samom polasku otac mu s ...