EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 

Rezultat pretrage Svetlana Milenković

SVET OKO NAS 2 OGLEDALCE ZNANJA Autor:Svetlana MIlenković
Izdavač: Public Practikum
Cijena:3.70 €
Sa popustom: 3.33 €
    Radna sveska iz predmeta Svet oko nas za drugi razred. Pomoću: crtanja, bojenja, odgovaranja, prepoznavanja, zaokruivanja, rebusa i dopunjavanja rečenica omogućiti da steknu znanja o: porodici, koli, ivotu u gradu, selu, o saobraćaju, delovima dana, o vremenu, godinjim dobi ...
SVET OKO NAS 1 OGLEDALCE ZNANJA Autor:Svetlana Milenković
Izdavač: Public Practikum
Cijena:3.80 €
Sa popustom: 3.42 €
    Radna sveska iz predmeta Svet oko nas prvacima će uz pomoć crtanja, bojenja, odgovaranja, prepoznavanja, zaokruivanja, rebusa i dopunjavanja rečenica omogućiti da steknu znanja o porodici, emocijama, koli, gradu, saobraćaju, o opasnostima u saobraćaju, delovima ljuds ...
SRPSKI JEZIK 4 OGLEDALCE ZNANJA Autor:Svetlana Milenković
Izdavač: Public Practikum
Cijena:3.70 €
Sa popustom: 3.33 €
    Radna sveska za četvrti razred osnovne kole iz srpskog jezika dopuniće znanje stečeno u prethodnom razredu. Kako su đaci do sada naučili da rečenica mora imati i subjekat i predikat, tako će sada videti da ona moe biti dopunjena glagolskim dodacima za mesto, vre ...
SRPSKI JEZIK 3 OGLEDALCE ZNANJA Autor:Svetlana Milenković
Izdavač: Public Practikum
Cijena:3.70 €
Sa popustom: 3.33 €
    Radna sveska za treći razred osnovne kole olakaće im usvajanje novog gradiva iz srpskog jezika. Postavljeni su zadaci u vezi sa rečenicama, vrstama reči, rečcama, imenicama, njihovom rodu i broju, glagolima i pridevima, tvorbom reči, bogaćenjem rečnika, slu ...
SRPSKI JEZIK 2 OGLEDALCE ZNANJA Autor:Svetlana Milenković
Izdavač: Public Practikum
Cijena:3.70 €
Sa popustom: 3.33 €
    Radna sveska obiluje zadacima koji se zasnivaju na prepoznavanju, pronalaenju, popunjavanju i asocijacijama. Utvrdiće vetinu pisanja slova, pisanih i tampanih i naučiće da piu latinicu, pisana i tampana slova. Deca će utvrditi svoje znanje o vrstama reči, njihovom rodu ...
SRPSKI JEZIK 1 OGLEDALCE ZNANJA Autor:Svetlana Milenković
Izdavač: Public Practikum
Cijena:3.70 €
Sa popustom: 3.33 €
    Radna sveska za prvi razred osnovne kole iz srpskog jezika pruiće dobrodolicu đacima prvacima i pomoći će im da sa roditeljima i nastavnicima utvrde vetinu pisanja, prepoznavanje i pisanje slova, pisanih i tampanih, velikih i malih. Ređanje reči, ispravljanje grea ...
MATEMATIKA 3 OGLEDALCE ZNANJA Autor:Svetlana Milenković
Izdavač: Public Practikum
Cijena:3.70 €
Sa popustom: 3.33 €
    Radna sveska za treći razred osnovne kole omogućava djeci savladavanje gradiva predviđenog za ovaj uzrast. Zadaci iz matematike su jasno formulisani i podeljeni u nekoliko celina: sabiranje, oduzimanje, mnoenje i deljenje jednocifrenih i dvocifrenih brojeva. Ova radna sveska prua r ...
MATEMATIKA 2 OGLEDALCE ZNANJA Autor:Svetlana Milenković
Izdavač: Public Practikum
Cijena:3.80 €
Sa popustom: 3.42 €
    Radna sveska za drugi razred osnovne kole omogućava djeci savladavanje gradiva predviđenog za ovaj uzrast. Zadaci iz matematike su jasno formulisani i podeljeni u nekoliko celina: sabiranje, oduzimanje, mnoenje i deljenje jednocifrenih i dvocifrenih brojeva. Ova radna sveska prua rad na ...