EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 

Rezultat pretrage Vulkan izdava�tvo

UNIŠTI DNEVNIK Autor:Keri Smit
Izdavač: Vulkan izdava�tvo
Cijena:5.30 €
Sa popustom: 4.77 €
    Sigurno ste nekad po�eljeli da vodite dnevnik, ali vam jednostavno nije i�lo to redovno ispunjavanje stranica? Sad je pred vama nestvarno zabavan način da zabele�ite svakodnevicu � svaka stranica ove originalne knjige daje vam ideje kako je najljep�e mo�ete uni�titi. Da, uni�titi. U ...
U SAZVEŽĐU OVNA Autor:Glen Kuper
Izdavač: Vulkan izdava�tvo
Cijena:7.60 €
Sa popustom: 6.84 €
    Zvezde i dalje po nebu jezde, protiče vrijeme, Đavo će doći, i Faust proklet mora da bude. ...
SVE O MENI   
Izdavač: Vulkan izdava�tvo
Cijena:5.00 €
Sa popustom: 4.50 €
    Ova knjiga omogućiće ti da sačuva� va�ne uspomene iz svog �ivota upravo ovdje i upravo sada. Zabilje�i svoje misli, snove i stavove i dobiće� nevjerovatnu knjigu o sebi. �ta čeka�? Uzmi olovku u ruke i učini ovu knjigu posebnom � ba� kao �to si ti! ...
SVE ŠTO JE LIJEPO IMA KRAJ Autor:Evita Greko
Izdavač: Vulkan izdava�tvo
Cijena:6.00 €
Sa popustom: 5.40 €
    �ta biste uradili da se va�a djevojčica pla�i da ide u �kolu? �ta biste joj rekli da je ohrabrite? Za svoju unuku Adu, Tereza je davno smislila jednu igru: svaki put kada joj izgleda kao da je nečemu do�ao kraj, treba da načulji u�i i oslu�ne zvukove oko sebe. Samo tako će moći ...
SESTRE BRONTE: IZABRANA DELA Autor:Sestre Bronte
Izdavač: Vulkan izdava�tvo
Cijena:8.40 €
Sa popustom: 7.56 €
    Proza sestara Bronte nije samo prepuna emocija, ona je neposredna i provokativna. �arlot i En prve su se bavile intrigantnim temama � bar kada su �ene u pitanju � o samopo�tovanju �ena, o �enama koje moraju da rade da bi pre�ivjele, o zarobljenosti u braku u kom su zlostavljane. En B ...
PROPUŠTEN POZIV Autor:Rouzi Vol�
Izdavač: Vulkan izdava�tvo
Cijena:8.40 €
Sa popustom: 7.56 €
    Ako ste ikada čekale poziv koji nije stigao, ovo je knjiga za vas. Upoznala je savr�enog mu�karca, provela sa njim sedam predivnih dana i ludo se zaljubila u njega. I on se ludo zaljubio u nju: nikada u �ivotu nije bila toliko sigurna da je prona�la svoju srodnu du�u. Zbog toga, kada ...
PRIČE ZA LAKU NOĆ ZA MALE BUNTOVNICE Autor:Kira Kes, Elena Favili, Frančeska Kavalo
Izdavač: Vulkan izdava�tvo
Cijena:12.50 €
Sa popustom: 11.25 €
    Sa ilustracijama 60 umjetnica iz svakog kutka na svijetu, ovo je originalna knjiga sa najvi�e donacija u istoriji kraudfandinga. Obavezno �tivo za noćni ormarić svake djevojčice ili mlade �ene koju poznajete! ...
PISMA ZA MOJU SRODNU DUŠU   
Izdavač: Vulkan izdava�tvo
Cijena:5.00 €
Sa popustom: 4.50 €
    Iako danas za komunikaciju sa prijateljima koristimo razne aplikacije i dru�tvene mre�e, rukom ispisano pismo i dalje ima neprocenjivu vrijednost. Zato iska�ite svoja osećanja u ovom svojevrsnom spomenaru sačinjenom od dvanaest pisama i darujte ga dragoj osobi. Negujte va�e prijateljstvo i ...
PETO GODIŠNJE DOBA Autor:N. K. D�emisin
Izdavač: Vulkan izdava�tvo
Cijena:7.60 €
Sa popustom: 6.84 €
    Esun je �ena koja �ivi običnim �ivotom u malom gradu. Jednog dana dolazi kući i saznaje da je njen suprug počinio stra�an zločin i oteo njihovu kćerku. U međuvremenu, moćno carstvo Sanze propada jer je najstariji i najveličanstveniji grad na svijetu uni�ten u činu osvetničkog lud ...
OBLOGE OD MASTILA Autor:Bogdan Stevanović Blogdan
Izdavač: Vulkan izdava�tvo
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Pi�ući o temama koje su obiljel�ile �ivot modernog čovjeka, Bogdan Stevanović daje odgovore na pitanja za kojima svako traga, a istovremeno nas podsjeća kako je najva�nije da pa�ljivo biramo poziciju iz koje ćemo posmatrati svijet u nama i svijet oko nas. Svaka njegova priča intimni ...
NEOBIČNJACI: ZADIMLJENI PJEŠČANIK Autor:D�enifer Bel
Izdavač: Vulkan izdava�tvo
Cijena:5.90 €
Sa popustom: 5.31 €
    Ajvi i njen brat Seb ponovo se vraćaju u misteriozni podzemni grad Lundinor i odmah shvataju da se tu ne�to promijenilo. Otmene kuće od sive cigle i kaldrmom popločane senovite ulice zamenjene su bujnim zelenim poljima punim �afrana, �atora i drvenih tezgi� Ipak neki čudni znak prati ...
NAJDUŽA BOJANKA ROZE   
Izdavač: Vulkan izdava�tvo
Cijena:1.70 €
Sa popustom: 1.53 €
    Ediciju Najdu�a bojanka ikada čine dvije bojanke: u jednoj djeca mogu da oboje scenu iz d�ungle, a u drugoj ulicu iz grada dinosaura. Djeca će volJeti da boje velike scene sama ili u dru�tvu. ...

<< 1 2 3 >>