EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
JELENA,
Izdavač:  Slu�beni glasnik

ISBN:   978-86-519-1894-3

Broj stranica:  260

Format:  16 x 20 cm

Povez:  Bro�

Pismo:  latinica

Godina izdanja:  2015


Cijena:6.50  €
Sa popustom: 5.85 €
   

"...Posebnu dra� predstavlja ?injenica da je osnovu za jednu od Andri?evih najboljih pri?a, „Jelena, �ena koje nema“, predstavljalo jedno posebno iskustvo do�ivljeno upravo u Krakovu. O tome se u našoj kritici znalo vrlo malo i najva�niji radovi o ovom biografskom detalju, o kulturnim vezama s Poljskom i o formiranju Andri?evog knji�evnog dela ne samo što nisu raspleli i istra�ili šta se sve doga?alo u tako va�nom trenutku ve? nisu dali ni pravu sliku Andri?evog iskustva, niti odgonetku misterije o Jeleni. Na tom mestu, u godini Andri?evih jubileja, po?inje istra�ivanje prof. dr Silvije Novak Bajcar, koja je uspela ne samo da odgonetne ko je bila Jelena, trajna inspiracija Andri?eve proze koja je trajala pola veka, ve? i mnogo va�nije od toga, da poka�e u kakvom se kulturnom ambijentu Andri? prepoznao i sa�iveo s jednom boljom, uzvišenom slikom autorskog poziva i kulturne misije. ...Knjiga je plod traganja koje pribli�ava ?ak i intimni, onaj sasvim neuhvatljivi svet velikog pisca, dobitnika Nobelove nagrade za knji�evnost, u kojem se susre?u bosansko-hercegova?ka, hrvatska i srpska knji�evnost i kultura. " - Prof. dr Aleksandar Jerkov 

 
 
Komentari čitalaca            -          Ostavi komentar
 
Iz istog žanra:
Čitaoci koji su čitali ovu knjigu čitali su i: