EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
D×ek London

D×on Grifin D×ek London (John Griffin Jack London) je rođen 12. januara 1876. godine. On je bio poznati američki pisac, novinar i aktivista za društvena pitanja. Smatra se pionirom u pisanju fikcija, kao prvi takav pisac koji je stekao svetsku slavu i koji je mogao da ×ivi od svog pisanja. Najpoznatija dela su mu “Zov divljine” (Call of the Wild) i “Beli očnjak” (White Fang), iako je napisao više od pedeset pripovedaka. Za tadašnje američko društvo bavio se previše socijalnim pitanjima zbog čega je prozvan američkim “Gorkim”. Detinjstvo mu nije ostalo u lepoj uspomeni, zbog loših sećanja na svog oca i titulu vanbračnog deteta. Zna se da ga je majka zbog nestabilnosti prouzrokovane tim problemima dala na čuvanje bivšoj robinji Vird×iniji (Virginia Prentiss) koju je pisac zapamtio kao najveću materinsku figuru. Malo porodične normalnosti je usledilo nakon braka njegove majke Flore (Flora) sa gospodinom Londonom (London), ali je D×ek i dalje istra×ivao o svom biološkom ocu. Nakon što je saznao njegove podatke poslao mu je pismo, a kao odgovor je dobio okrutno odbijanje.

U vreme “zlatne groznice” D×ek je našao plodno tle za svoje pisanje. Iako je kao mnogo muškaraca tada pošao u lov na zlato, sve njegove nedaće su izrodile prvu kratku priču “Graditi vatru” (To Build a Fire), za koju mnogi kritičaru ka×u da je njegova najbolja. Posle toga i sa razvitkom tehnologije štampe, D×ek zarađuje za ono vreme mnogo novca od svog pisanja i mo×e sasvim lagodno da ×ivi.