EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
Živko M Andrijašević,Šerbo Rastoder

Živko Andrijašević je rođen 24. 02. 1967. godine u Baru. Nakon završeneosnovne i srednje škole u Baru, upisao je Nastavnički (Filozofski)fakultet u Nikšić

u (1985). Studije je započeo1986.godine. Diplomirao je oktobra1991.godine.Iste godine upisao je Postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, smjer Nacionalna istorija 19.vijeka. Magistrirao je aprila 1998. godine,odbranivši magistarski rad »Nacionalna ideologija Nikole I Petrovića Njegoša 1860-1878«. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu je odbranio i doktorsku disertaciju »Državna ideologijaCrne Gore 1878-1918« (jul, 2003).

Šerbo Rastoder (rođen 13. augusta 1956. godine u Radmancima, Berane, Crna Gora), Bošnjak, jedan od vodećih savremenih crnogorskih historičara, glavni urednik “Almanaha” - časopisa za bošnjačku historiju i kulturu u Crnoj Gori, profesor je na Filozofskom falkultetu u Nikšiću (odsjek za historiju i geografiju), Pravnom fakultetu u Podgorici (pravno-političke studije i postdiplomske studije – Centar za evropske i jugoistočnoevropske studije) i Filozofskom fakultetu u Tuzli (postdiplomske studije-odsjek za historiju).

Svojim djelom "Skrivana strana istorije:Crnogorska buna i odmetnički pokret 1918-1929. godine" - u kojem je objavio oko 1.700 potpuno novih, nerecenziranih i originalnih dokumenata - prof. Rastoder je napravio pravi revolucionarni obrt u proučavanju novije crnogorske historije i traumatičnih događaja oko prisajedinjenja (aneksije) Kraljevine Crne Gore Srbiji, odnosno, Kraljevini SHS 1918 godine.