EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
Slaviša Prešić

Slaviša B. Prešić (Kragujevac, 25. mart 1933. — 24. jun 2008.[1]) bio je srpski matematičar i profesor na univerzitetu.

Završio je osnovnu i srednju školu u Kragujevcu. Godine 1952. upisao se na grupu za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu gde je diplomirao 1958. godine. Doktorirao je na istom fakultetu 1963. sa tezom „Prilog teoriji algebarskih struktura“. Za asistenta na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, katedra za matematiku, izabran je 1958. godine, za docenta 1963, za vanrednog profesora 1970, a za redovnog 1979. godine. U tom zvanju je ostao do penzionisanja.

Školsku 1970/71. provodi u SR Njemačkoj, na nekoliko njemačkih univerziteta, kao dobitnik Humboltove stipendije, letnji semestar 1979/80 provodi u SAD, na Kalifornijskom univerzitetu u Berkliju, a školsku 1985/86. ponovo u SAD, na Kurantovom institutu, Njujorški univerzitet. Kraće je boravio u Sovjetskom savezu na MGU 1979, u SAD na Kurantovom institutu više puta u periodu 1986-90, a u Grčkoj na Atinskom univerzitetu 1987.

Naučni radovi Slaviše B. Prešića bili su iz oblasti algebre, matematičke logike, funkcionalnih jednačina, metodike nastave matematike, metodologije, numeričke matematike, računarstva, a objavljivao ih je u domaćim i stranim časopisima. Naučne rezultate su mu koristili, citirali, na njih se nadovezivali brojni matematičari, kako domaći tako i inostrani.