EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
Ana Nuša Knežević

Ana Nusa  Knežević stručnjak za kulturu međuljudske komunikacije u najširem smislu , odnosno u poslovnom svijetu , u oblasti političkog menadžmenta i na ličnom , privatnom nivou . On živi u Ljubljani .
Zapošljavanje i raznovrsnost sadržaja Ane Knežević Nusa u obrazovnim programima i individualnog savjetovanja koje je širok - još detaljno , uvek usmjeren ka efikasnoj komunikaciji . Sadržaj koji daje seminare i radionice u Sloveniji i inostranstvu , u rasponu od " klasik " pisana i nepisana pravila ponašanja , mnogi oblici i nivoi komunikacije , adekvatan spoljni izgled pojedinca , govor  tijela, čitajući lica , samorefleksije u prostoru , vremenu i drugačije (biznis) situacije , protokol , kulturne razlike , da se podigne svjest o individualnim ulogama i odgovornostima za njih .
Sa doprinosa više od dvije decenije rade na radiju , u pisanim i vizuelnim medijima . Ona jeautor nekoliko knjiga : Priručnik za telefonske komunikacije ( 1989 ) ,knjiga upoznajte ih ... Šveđani (1992), knjigu Olive - o komunikaciji i ponašanju - tako govorimo ( 2001 ) , koja je prevedena na hrvatski i srpski i knjiga znate kako da se ponašate ? Moderna ponašanje od A do Z (2005), koji je preveden na srpski jezik . On je koautor knjige poslovne komunikacije ( 1995 )  i knjiga Tajna kreativnog tima ( 2001 ) .