EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
Svetozar Savić
Dr Svetozar Savić diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Magistarsku i doktorsku
tezu (tema: autohtone crnogorske sorte vinove loze) odbranio je na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu.
Na Institutu za istraivanja u poljoprivredi „Srbija“ u Beogradu izabran je u zvanje naučni saradnik. Na
Biotehničkom fakultetu u Podgorici izabran je u zvanje viši naučni saradnik. Biran je za predavača na
predmetu – Vino i hrana, na Fakultetu za turizam u Baru.
Tokom svog naučno-istraivačkog rada učestvovao je u realizaciji različitih projekata i specijalizacija:
Vlade Crne Gore, Ministarstva za poljoprivredu, Ministarstva prosvjete i nauke, Centra za stručno
obrazovanje, Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća, Opštine Bar i dr.
Kao stipendista grčke vlade provodi šest mjeseci na Poljoprivrednom fakultetu u Atini, đe je radio na
usavršavanju razmnoavanja virus free vinove loze metodom kulture tkiva u in vitro uslovima. Takođe
je učestovao u identifikaciji, sistematizaciji i utvrđivanju porijekla različitih grčkih loznih sorti RAPD
metodom.
Od strane ETF-a (European training foundation) izabran je za trenera za obuku nastavnika stručnog
obrazovanja u Novoj pedagogiji.
Od strane GTZ-a (Njemačke korporacija za tehničku saradnju) angaovan je kao ekspert za edukaciju
crnogorskih vinogradarsko-vinarskih proizvođača.
Posjeduje certifikat WSET (Wine and Spirit Education Trust) instituta u Londonu za međunarodnog
poznavaoca vina i estokih pića. Ovlašćeni je crnogorski degustator šire i vina (Certifikat Zagreb, Agronomski fakultet). Autor je Programa obrazovanja za sticanje znanja i vještina iz somelijerstva u Crnoj
Gori. Rukovodio je izradom Strategije razvoja poljoprivrede opštine Bar. Crnogorski je delegat u OIV
(Internacionalni ured za vinovu lozu i vino u Parizu), član je Odjeljenja za poljoprivredu u Crnogorskoj
akademiji nauka i umjetnosti (CANU), profesionalni je član Međunarodne asocijacije enologa i vinogradara (ASEV) i član Internacionalnog društva za hortikulturu (ISHS).
Do sada je objavio preko 100 naučnih i popularno-stručnih radova koji su štampani u domaćim i stranim
publikacijama. Autor je više knjiga: naučne monografije - „Ekološki uslovi i autohtone sorte vinove
loze u Crnoj Gori“, stručne knjige - „Vranac, do grođa i vina“, udbenika za srednje poljoprivredne
škole - „Vinogradarstvo“. Koautor je monografije „Crmnica – Opšti dio“.
Stalno je zaposlen u 13. jul - Plantae a.d., Podgorica.
Govori engleski jezik.