EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
Ivan Stanković
Ivan Stanković je rođen 24. januara1955. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu1978. godine, a poslediplomske studije je završio 2006. godine na Fakultetu dramskih umjetnosti. „Srpsko reklamno trište u periodu 1996–2006“ tema je njegove doktorske disertacije. U reklamnom biznisu je od 1979. godine. Sa Draganom Sakanom 1990. godine osniva prvu multinacionalnu agenciju za Jugoistočnu Evropu Saatchi & Saatchi, najprije u Srbiji potom i u Sloveniji, Hrvatskoj, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Albaniji. Smatra se začetnikom novog pristupa u radu sa klijentima u ovim zemljama, kao i uvođenja modernog svjetskog iskustva u planiranju i korišćenju medija. Nekoliko godina bio je predavač na Globalnoj školi za top menadere u reklamnim agencijama (AMP) i učesnik na brojnim konferencijama u svijetu. Sopstvenu komunikacijsku grupu, koju čine medijska agencija (Media S) i reklamna agencija (Communis), osnovao je 2002. godine. Od 2010 – posle sklapanja partnerstva sa jednom od najvećih komunikacionih grupa DDB – agencija posluje kao Communis DDB. Njegove agencije dobitnici su brojnih domaćih i inostranih nagrada za kreativni rad, a dodijeljena mu je i Nagrada za ivotno djelo 2010. godine (UEPS). Docent je na Fakultetu dramskih umjetnosti i profesor na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.