EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
Isak Adi×es

Dr Isak Adi×es (dr Ichak Adizes) je jedan od vodećih svjetskih stručnjaka u oblasti menad×menta. Izlazeći iz okvira tradicionalnog konsaltinga, dr Adi×es je stvorio jedinstvenu metodologiju kojom se odr×ava zdravlje organizacija, umjesto da se samo liječe njihove bolesti; i koja pru×a načine upravljanja ubrzanim promjenama, sa izuzetnim rezultatima.

Osnivač je i predsednik Adi×es instituta, konsalting agencije sa sjedištem u Santa Barbari u Los Anđelesu i kancelarijama širom svijeta. 

Za svoj doprinos menad×mentu, u teoriji i praksi, nagrađen je sa petnaest počasnih doktorata, dva počasna dr×avljanstva, počasnim činom majora izraelske vojske, kao i Medaljom časti Ellis Island. Izabran je za člana International Academy of Management, a imenovan je i za počasnog akademskog savetnika IBS – međunarodne škole biznisa ekonomskog univerziteta Rusije.

Dr Adi×es je objavio 13 knjiga, od kojih su neke prevedene na čak 26 jezika, i odr×ao je predavanja na 4 jezika preko 100.000 menad×era u 52 zemlje.