EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
Dr Avdul Kurpejović

 Dr Avdul Kurpejović rođen 7.12.1933. godine. Diplomirani je pravnik i doktor ekonomskih nauka. Pored bavljenja pitanjima iz domena  ekonomskih nauka, finansija, monetarno-kreditne politike, od 1967. godine se bavi istorijom, kultiurom, etnologijom, etnografijom, običajima, kulturom i kulturnom baštinom i osobenim nacionalnim identittom Slovenskih Muslimana Crne Gore. Iz ekonomije, privrednog razvoja, finansija, monetarnog sistema, socijalne politike,  regionalnog razvoja i breg razvoja nerazvijenih opština Crne Gore objavio je tri knjige, i više od 170 naučnih i stručnih radova..