EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
Ljiljana Gavrilović

Ljiljana Gavrilović (rođena 1953. godine u Beogradu) diplomirala je i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Zaposlena je u Etnografskom institutu SANU. Objavila je veći broj radova o porodičnim odnosima i običajnom pravu u tradicionalnoj kulturi, o popularnoj kulturi i o muzejima i novoj muzeologiji. Pre ove, objavila je knjige: Balkanski kostimi Nikole Arsenovića (2004), Jugoslovenski etnograf Nikola Arsenović (2006), Kultura u izlogu: ka novoj muzeologiji (2007), O politikama,identitetima i druge muzejske priče (2009). Istraživanja za ovu knjigu obavljena su u okviru naučnih projekata br. 147021: Antropološka ispitivanja komunikacije u savremenoj Srbiji i br. 177026: Kulturno nasleđe i identitet, koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.