EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
Ivan T. Berend
Ivan T. Berend (Budimpešta, 1930), društveni i ekonomski istoričar. Najznačajniji ekonomski istoričar modernog doba.
Berend je doktorirao najprije ekonomiju, a potom i istoriju.
Karijeru je započeo u Mađarskoj, gdje je godinama bio univerzitetski profesor, potom rektor Ekonomskog fakulteta (1973–1979) i predsjednik Mađarske akademije nauke (1985–1990).
Naučne oblasti istraživanja: XIX i XX vek; društvena i ekonomska istorija Evrope, posebno Centralne i Istočne Evrope; ekonomska modernizacija; složena ekonomska, društvena, ideološka i kulturna istorija Centralne i Istočne Evrope, uključujući ekonomska pitanja Centralne i Istočne Evrope posle Drugog svetskg rata; društveni, ekonomski i politički problemi Centralne i Istočne Evrope; problemi evropskog razvoja; tranzicija iz državnog socijalizma u kapitalizam. Ključna tema u knjigama Ivana T. Berenda jeste preispitivanje dugotrajnih procesa u modernoj evropskoj istoriji sa stanovišta međusobnih odnosa društva, ekonomije, politike i kulture.
Od 1955. godine objavio je više od 120 studija.