EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
NebojÜa Janićević

Prof dr Nebojša Janićijević je rođen u Mladenovcu 16.08.1960. godine gde je završio i osnovnu školu i gimnaziju. Ekonomski fakultet je upisao 1979 godine,a diplomirao 1983 godine. Prof dr Nebojša Janićijević je kompletnu naučnu i stručnu karijeru ostvario na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je magistrirao 1988 godine, doktorirao 1993 godine i gde je prošao sva zvanja od asistenta pripravnika do redovnog profesora. On danas na istom fakultetu predaje na osnovnim studijama (Organizacija preduzeća i Upravljanje organizacionim promenama), master studijama (Organizaciona kultura, Menad×ment performansi, Organizaciono ponašanje i Liderstvo i etika) kao i na doktorskim studijama (Organizacija preduzeća, Organizaciono ponašanje i Metodi i tehnike naučnog istra×ivanja i analize). su tridesetak knjiga i ud×benika. Upravo zbog toga što kroz knjige i javne nastupe popularizuju psihologiju zadr×avajući