EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
Johan Joakim Vinkelman

Johan Joahim Vinkelman (Johann Joachim Winckelmann) (9. septembar 1717—8. jun 1768 ), bio je njemački arheolog poznavalac antičke umjetnosti i osnivač teorije klasicizma, autor prve velike sinteze u likovnoj umjetnosti. Rodio se 1717. godine u Stendhalu kao sin obućara i počeo je na studijama teologije u Haleu, ali je brzo promijenio predmet svoga interesovanja odavši se studiju grčke umjetnosti i literature. Takođe je započeo studij medicine na univerzitetu u Jeni. Radio je prvo kao učitelj a zatim kao bibliotekar u Drezdenu i u Rimu. Umro je nasilnom smrću 1768. godine nedaleko od Trsta.