EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
Dr Jovan Tucakov

Jovan Tucakov (1905.-1978.) je poznati srpski farmakognost i akademik, pisac prvog udbenika farmakognozije na srpskom jeziku i velikog broja monografija i knjiga čija su zajednička tematika ljekovite biljke. Objavio je preko 200 naučnih radova od kojih veliki broj o ljekovitim biljkama i njihovoj upotrebi u liječenju.Završio je dva Farmaceutska fakulteta, jedan u Zagrebu 1928., a drugi u Francuskoj, u Nancyu, 1933. gdje je godinu dana kasnije odbranio i doktorsku disertaciju. Za redovnog člana SANU u Beogradu izabran je 1974. godine, a Francuske akademije farmacije 1965. i 1968. Akademije za kozmetologiju i dermatologiju u Parizu.

Bio je jedan od osnivača i upravnik Instituta za proučavanje ljekovitog bilja Dr Josif Pančić kao i dugogodišnji upravnik Instituta za farmakognoziju.