EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
Toma Akvinski

Toma Akvinski (1225. - 1274.) je italijanski skolastičar filozof i jedan od najvanijih katoličkih teologa. Poznat je po svom kapitalnom, ali nedovršenom djelu Summa Theologica ili Summa Theologiae.

Ovo njegovo djelo i djelo Protiv zabluda nevjernika (Summa contra Gentiles) su priznata kao vrhunsko dostignuće srednjovjekovne sistematske teologije. Toma Akvinski je u svom cjelokupnom opusu nastojao da protivrječnosti kršćanske dogmatike prevlada na taj nači da stvori koherentne religijske dogme. On se u izgradnji kršćanske logike oslanja na Aristotelov Organon, a prihvata i Platonovu filozofiju o dominirajućoj ideji nad materijom. Kao teolog polazi od dvije temeljne kršćanske dogme: praroditeljskom grijehu i vječnom ispaštanju. Kao rezultat toga temelj njegove teološko filozofske antropologije je spas i put prema spasenju. Također, zastupa kolektivitet, dominaciju nad ljudskim rodom, a ne individualni ivot pojedinca.

Njegova sinteza aristotelovog učenja i krišćanskog učenja postat će glavna okosnica filozofije katoličke crkve.