EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
SRĐAN VUKADINOVIĆ

SRĐAN VUKADINOVIĆ rođen je 1956. godine u Podgorici gdje je  završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na pet fakulteta, i to na: Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Kulturološkom fakultetu na Cetinju, Filozofskom fakultetu u Nikšiću (Odsjek za marksizam i Odsjek za likovno vaspitanje).

Takođe, diplomirao je i na Novinarskoj školi Jugoslovenskog institua za novinarstvo u Beogradu.

Magistrirao je na  Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Završio je i drugi postdiplomski studij iz istorije kulture – Odsjek za teatrologiju na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku.

Svoju prvu doktorsku disertaciju Vukadinović je odbranio na  Filozofskom fakultetu u Beogradu sa čime je stekao naučni stepen doktora socioloških nauka.

Drugu doktorsku disertaciju je odbranio na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Ima zvanje redovnog univerzitetskog profesora.

Srđan Vukadinović  posjeduje djelo koje predstavlja značajan doprinos naučnim oblastima sociologije, teatrologije i teorije kulture i umjetnosti. Svojim djelom je otvorio nove pravce naučnih istraživanja prije svih onih u teatrologiji (istoriji i teoriji južnoslovenskog pozorišta). Njegova istraživanja i cjelokupni naučni i stručni rad donijeli su mu afirmaciju i ugled u čitavom regionu, i šire. Iz tih razloga je i bio ili je još uvijek profesor na nekoliko univerziteta u regionu. Učestvovao je ili učestvuje u najznačajnijim sociološkim, kulturnim i teatrološkim projektima u regionu. Njegova djela su objavljivana i prevedena na stranim  jezicima. Njegovi udžbenici i priručnici se primjenjuju na svim univerzitetima u regionu kao obavezna literatura, a dao je i značajan doprinos odgoju naučnih kadrova.