EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
Dr Radoslav StaniÜić

DR RADOSLAV STANIŠIĆ je studirao re×iju u Pragu, a Fakultet dramskih umjetnosti završio je u Beogradu, u klasi prof Darka Bajića. Magistrirao je i doktorirao, takođe u Beogradu. Radi kao reditelj u Televiziji Crne Gore, a filmsku re×iju predaje na FDU na Cetinju.

Re×irao je više stotina televizijskih emisija, raznih ×anrova, a u okviru Internacionalnog TV festivala u Baru, čiji je reditelj bio, realizovao je zapa×enu emisiju, prvu takve koncepcije u regionu-TV most: Bar-Bari, 100 godina radiotelegrafije. Njegov film Izabranik je posljednji urađen na magičnoj celuloidnoj traci.