EUR    |   RSD    |  KM           Prijava   |  |    Registracija   |  Kontakt  |  Pomoć  |  O nama
 
Momčilo Spremić
Momčilo Spremić (Donja Badanja kod Loznice, 29. avgust 1937) je srpski istoričar.
Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom kraju. Diplomirao je na grupi za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu gdje je 1965. magistrirao sa tezom Turski tributari u XIV i XV veku i doktorirao sa disertacijom Dubrovnik i Aragonci 1442-1495 (ova disertacija objavljena je kao knjiga na srpskom i italijanskom). Njegov rad vezan je za Filozofski fakultet u Beogradu. Na ovom fakultetu je 1962. izabran za asistenta, 1970. za docenta, 1976. za vanrednog i 1983. za redovnog profesora. Predavao je Opštu istoriju srednjeg veka i Latinsku paleografiju sa diplomatikom. Bio je na Specijalizaciji na Univerzitetu u Strazburu kod profesora F. Tirijea i na Istorijskom institutu u Napulju. Bio je prodekan Filozofskog fakulteta i upravnik odeljenja za istoriju.
Bavi se istorijom Srbije i ostalih balkanskih zemalja kao i istorijom Sredozemlja (pre svega Španije i Italije) u poznom srednjem vijeku. Trideset godina je istraživao u Dubrovačkom arhivu ali i u arhivima Barselone, Venecije, Rima i Pariza. Objavio je preko 200 naučnih radova. Za knjigu Despot Đurađ Branković i njegovo doba dobio je Nagradu za nauku Vukove zadužbine. Njegovi najznačajniji radovi objavljeni su u knjizi Prekinut uspon, srpske zemlje u poznom srednjem vijeku.